Home  /  Side  /  2003-07: Tilbage til den gode historie

2003-07: Tilbage til den gode historie

Dox Connected brainstorm, 2006

Dox Connected brainstorm, 2006

Med Digitale Dage i 1998 indledte Filmværkstedet en satsning, der især havde et teknisk udgangspunkt. At det også gav store kunstneriske udviklingsmuligheder fra visuelle effekter til interaktive dramaturgier blev nogen gange glemt. Måske fordi noget så lidt kreativt som en computer var så central for udviklingen.

I denne søgen efter det nye, det grænsebrydende blev de grundliggende fortællediscipliner ofte glemt. I folkeskolen og gymnasiet lærer man ikke at skrive levende billeder. Og det havde flere konsulenter beklaget. Ansøgningerne blev ofte “skæmmet” af dårlig fremstilling, manglende forståelse for, hvordan ansøgerne overhovedet beskriver en film – om det så er eksperimenterende eller helt ligefrem fiktion eller dokumentar.

I foråret 2003 afholder vi den første af mange seminarer under den fælles overskrift: “en dag om at skrive levende billeder”. Der bliver også mulighed for at betale en konsulent, som kan hjælpe med manus eller klipning – ofte således at den konsulent, der har bevilget projektet får lidt penge for dette arbejde. Endelig kan ansøgerne indsende deres materiale op til deadline til lederen, som så rådgiver om udformning og muligheder for projektudvikling. I det hele taget bliver der sat kraftig ind på manuskriptet i et forsøg på at gøre manuskriptskrivning til en respekteret disciplin.

Udfasning af 16mm

Filmværkstedet hedder Filmværkstedet, fordi det støtter filmproduktion. Og siden dets start i september 1970 har det altid været det fornemme, det ædle og det respekterede 16mm format, der stod som den tekniske grundpille i bevillingssystemet. Men formatet er dyrt, ofte svært at administrere og begrænser den kunstneriske frihed, fordi hver rulle med 10 minutters optagelser udgør en nærmest besjælet enhed på projektet. Til gengæld har formatet uovertrufne kvaliteter lagt i de rette hænder og det rette projekt. Materialet er robust og langtidsholdbart, hvad mange af filmene desværre ikke er.
Siden 1998 havde vi ventet på et overkommeligt, digitalt alternativ til 16mm. Det fik Filmværkstedet via en særlig bevilling. Den 3. september 2004 stod kassen der, med det fornemme Sony HDCAM kamera og en ny fase kunne begynde.

BOOST THE DOX 2005

I 2005 tog vores opsøgende projekt en ny drejning. Mange konsulenter havde klaget over at dokumentarfilmsansøgningerne handlede om instruktøren selv – eller foregik i udlandet. Danmark var i krig. Globaliseringen blev af mange danskere opfattet som en overvældende trussel. Der var ”bandekrige” i gaderne og kulturelle og religiøse spændinger. med BOOST THE DOX søgte vi en ny generation af samfundsengagerede filmskabere. Vi satte en aldersgrænse på 30 år. Gav deltagerne et meget kvalificeret crash-kursus i dokumentarfilm. Og i foråret 2006 satte vi 5 projekter i gang. De 5 film havde premiere på CPH:DOX i november 2006.

DOX NETWISE 2006

I samarbejde med kort- og dokumentarfilmkonsulenterne lancerede vi Dox Netwise projektet i efteråret 2006. Vi bad etablerede og unge dokumentarister om at udvikle de mest innovative måder at bruge internettet på i forbindelse med produktion og distribution af dokumentarfilm. Der blev delt 900.000 kr. ud til 5 projekter. Med Michael Noer og Julie Pedersens projekt ”Doxwise dagbog” kom dansk dokumentarfilm for første gang ud i større stil på web. Ungdomsserien havde premiere foråret 2008 på MySpace.tv.