Home  /  Bestyrelse

Bestyrelse

Fonden Filmværkstedet / København har følgende bestyrelse:

Formand Anne Mette Rahbæk, født 1969, udviklingschef hos RealDania. Har særlige kompetencer indenfor administation af kultursektoren.

Næstformand Michael Fleischer, født 1961, direktør. Har særlige kompetencer indenfor filmproduktion og -distribution.

Christina Rosendahl, født 1971, filminstruktør og formand for Danske Filminstruktører. Har særlige kompetencer såvel indenfor det filmfaglige felt, vækstlagets vilkår som dansk filmpolitik.

Torben Smidt Hansen, født , forstander på Vallekilde Højskole. Har særlige kompetencer fra mange år i DR og uddannelsessektoren.

Medarbejderrepræsentant Anders Waldorf Bonde, født 1966, teknisk chef på Filmværkstedet / København. Til trådt 14. april 2016.

Samtlige medlemmer af bestyrelsen – på nær medarbejderrepræsentant Anders Waldorf Bonde – tiltrådte 1. december 2015. Valgperioderne for samtlige bestyrelsesmedlemmer vil blive fastlagt på bestyrelsesmøde i  august 2017 på baggrund af en drøftelse på bestyrelsens strategiseminar 6. juni.

Fonden følger anbefalinger for god fondsledelse, dog er der ikke sat aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen, ligesom herværende hjemmeside ikke har fyldestgørende oplysninger om medlemmernes øvrige tillidserhverv og ansvar af relevans for bestyrelsens arbejde.

Alle medlemmer anses for uafhængige.

Fondens revision varetages af BDO. Fondens bankforbindelse er Nordea. CVR.nr. 37272981

Vedtægter