Home  /  Side  /  Bestyrelse

Bestyrelse

Fonden Filmværkstedet / København har følgende bestyrelse:

Formand Torben Smidt Hansen, født 1960, forstander på Vallekilde Højskole. Har særlige kompetencer fra mange år i DR og uddannelsessektoren. Tiltrådt bestyrelsen 28. november 2017, som formand 20. februar 2018. Udpeget for 4 år.

Næstformand Anne Mette Rahbæk, født 1969, udviklingschef hos RealDania. Har særlige kompetencer indenfor administation af kultursektoren. Tiltrådte 1. december 2015. Udpegningen blev forlænget med 2 år fra 4. april 2018.

Christina Rosendahl, født 1971, filminstruktør og formand for Danske Filminstruktører. Har særlige kompetencer såvel indenfor det filmfaglige felt, vækstlagets vilkår som dansk filmpolitik. Tiltrådte 1. december 2015. Udpegningen blev forlænget med 2 år fra 4. april 2018.

Zakia Elvang, født 1971, demokrati entreprenør og partner i WeDoDemocracy. Har særlige kompetencer indenfor organisations- og forretningsudvikling. Tiltrådt 20. februar 2018. Udpeget for 4 år.

Medarbejderrepræsentant Anders Waldorf Bonde, født 1966, teknisk chef på Filmværkstedet / København. Til trådt 14. april 2016. Valgt for 4 år.

Fonden følger anbefalinger for god fondsledelse, dog er der ikke sat aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen, ligesom herværende hjemmeside ikke har fyldestgørende oplysninger om medlemmernes øvrige tillidserhverv og ansvar af relevans for bestyrelsens arbejde.

Alle medlemmer anses for uafhængige.

Fondens revision varetages af BDO. Fondens bankforbindelse er Nordea. CVR.nr. 37272981

Vedtægter