Home  /  Side  /  Brugergruppen

Brugergruppen

Det nye talerør: Filmværkstedets Brugergruppe. En idé – der nu er en realitet.

Efter initiativ fra Rikke Tambo og Anna Malmkjær Willumsen er det nye officielle talerør for Filmværkstedets nutidige, fortidige og fremtidige brugere på plads. Amatører, talenter, filmkunstnere og værkstedsbrugere: I har nu et sted at rette jeres ønsker, brok, ros og drømme hen, i har nu nogen der følger op på de ting I vil have forbedret og lavet om på Filmværkstedet København.

Hvorfor en brugergruppe?
Brugergruppen er født af, at der de seneste år har været nogle ret store omvæltninger på Filmværkstedet – og at der derfor i høj grad er brug for et organ, der repræsenterer brugerne. Der debatteres heftigt i filmmiljøet; Filmværkstedets løsrivelse fra DFI, aldersbegrænsning på støtteansøgninger, fastlåste tekniske løsninger og et manglende miljø på Filmværkstedets klippegange. Vi byder forandring velkommen – men vi vil gerne sikre, at brugerne er med på råd og er med til at forme forandringerne, som først og fremmest skal være til brugernes fordel.

Hvem er vi?
Brugergruppen består af 7 medlemmer, hvoraf én indstilles af Super16, og én af Københavns Film og Fotoskole. Vi kommer fra en række områder inden for filmens verden, fra producere til klippere, fra dokumentarfilm til eksperimentalfilm, og er som jer, folk der har haft/har vores gang på Filmværkstedet. (navnene kommer nederst)

Hvad vil vi?
Først og fremmest har vi fornemmelsen af at noget der savnes i det Københavnske filmtalentmiljø, er et community – et sted man mødes, hænger ud, udveksler ideer, får en øl, finder sin nye tonemester og pludselig finder ud af hvordan man skal færdiggøre den dokumentarfilm fra Ghana man har været i gang med i et årti. Hvordan vi gør det, og hvad vi skal arbejde på efterfølgende, vil vi gerne have jer med til. Derfor vil vi allerede nu gerne invitere til en slags uforpligtende fredagsbar d. 15 september 2017. Et opstarts-inspirationsmøde med drinks. Event to follow.

Hvordan gør vi?
Et community på Filmværkstedet er som sagt vores nummer 1. Men ellers er det åbent. Vi en tom beholder, der kan fyldes op med jeres ideer.

Vi har den her facebookgruppe, vi har en email, og vi holder 4 årlige møder hvor vi diskuterer det vi får ind. Vi har mandatet til at rette forslag og bekymringer direkte til bestyrelsen på Filmværkstedet København. Det giver ikke mulighed for at endevende alt, men vi kan rådgive og være en insisterende stemme.

Referaterne fra de fire årlige møder kommer på denne facebookgruppe, så i altid kan følge med i hvad vi diskuterer.

Vores email er: brugergruppefw@gmail.com

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1635265100023099/

Venlig hilsen

Sebastian Cordes (Formand) – instruktør, cordes.film@gmail.com

Emil Nørgaard Munk (Næstformand) – dokumentarinstruktør, enmunk@gmail.com

Selma Jusufbegovic – producer, selmajusufbegovic@gmail.com

Kristian Håskjold – instruktør og klipper, khaaskjold@hotmail.com

Hannah Elbke, instruktør, hannahelbke@gmail.com

Peter Seeba, Sound designer, Peterseeba@gmail.com

Signe Barvild, Stæhr, dokumentarinstruktør, Mmhold6_signe@hotmail.com

 

Brugergruppens Kommissorium

Bestyrelsen ønsker, at Filmværkstedets brugergruppe skal have fokus på implementeringen / udmøntning af strategier og handlingsplaner – samt indgå i dialog om udviklingen af kommende tilbud om talentudvikling i relation til hovedpunkterne i bestyrelsens strategi:

  1. Styrke unge filmskabers mulighed for en karriere inden for filmbranchen og relaterede kreative erhverv i hovedstadsområdet ved at lade unge realisere konkrete filmprojekter
  2. skabe et netværksorienteret mødested for unge filmtalenter, produktionsselskaberne, filmanmeldere og de anerkendte filmuddannelser
  3. tilbyde korte efteruddannelsesforløb for filmbranchens mange forskellige fagligheder primært inden for anvendelse af teknisk udstyr og produktionsfaciliteter.

Sammensætning

Brugergruppen består af 7 brugere, der vælges på følgende måde:

  • 1 medlem vælges af Super16.
  • 1 medlem vælges af KBH Film & Fotoskole / Rampen.
  • 5 medlemmer vælges af Brugergruppen og skal tilsammen repræsentere følgende kompetencer, personlige egenskaber samt erfaring:

– Aktive brugere af Filmværkstedet / København.

– Ansøger(e) der har fået afslag.

– Ansøger(e) der har fået støtte og gennemført et projekt frem til premiere.

– Erfaring med dokumentarfilm.

– Erfaring med fiktionsfilm.

– Bred repræsentation fra flere forskellige faggrupper.

– Kompetencer indenfor post-produktion (klip, lyd, grade, vfx, etc.).

– Kompetencer indenfor produktionsteknik (foto, lys, lyd, etc.).

– Kompetencer indenfor ledelse, finansiering og markedsføring af film.

– Kompetencer indenfor udvikling af film, manuskripter, etc.

– Kompetencer indenfor alternative platforme og medier.

– Iværksættere/folk med egen virksomhed.

Desuden tilstræbes der diversitet indenfor køn, etnicitet og kulturel baggrund.

Brugergruppen er selvsupplerende.

Brugergruppens medlemmer forpligter sig for minimum ét år. Der vil være rullende udskiftning for at sikre kontinuitet.

Nye medlemmer søges gennem opslag på FW’s platforme (hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, mm) og i vækstlaget samt opsøgende arbejde fra de eksisterende medlemmer.

Medlemmer af Brugergruppen modtager ikke honorar for deres arbejde.

Møder

Brugergruppen fastsætter selv hyppigheden af og tidspunktet for møderne. Som udgangspunkt afholdes der omkring/mindst fire årlige møder som ligger cirka en måned inden bestyrelsesmøderne.

Mindst 4 af de 7 medlemmer skal være til stede for, at et møde kan afholdes.

Udebliver et medlem fra møderne 2 gange i træk ekskluderes medlemmet automatisk, og der findes et nyt medlem hurtigst muligt.

Efter hvert møde udarbejdes en udtalelse til Bestyrelsen på cirka 1/2 A4-side. Udtalelsen er en status på, hvordan brugerne og Brugergruppen oplever FV for tiden. Der kan derudover stilles konkrete spørgsmål, som ønskes besvaret af Bestyrelsen.

Én gang om året (omkring maj) deltager Brugergruppen ved et punkt i et bestyrelsesmøde.

Retningslinjer

Brugergruppens første opgave er at udarbejde retningslinjer for Brugergruppen.