Home  /  Side  /  Brugergruppen

Brugergruppen

Brugergruppen - Filmværkstedets talerør:

Efter initiativ fra Rikke Tambo og Anna Malmkjær Willumsen er det officielle talerør for Filmværkstedets nutidige, tidligere og fremtidige brugere skabt. Enheden går under navnet 'Brugergruppen', og er et sted hvor du, som filmkunster kan rette dine ønsker, ris, ros og drømme hen. Brugergruppen beskræber sig på at følge op på de ting, I vil have forbedret og lavet om på, ved Filmværkstedet København.

Hvorfor en brugergruppe?
Brugergruppen er født af, at der de seneste år har været nogle ret store omvæltninger på Filmværkstedet – og at der derfor i høj grad er brug for et organ, der repræsenterer brugerne. Der debatteres heftigt i filmmiljøet; Filmværkstedets løsrivelse fra DFI, aldersbegrænsning på støtteansøgninger, fastlåste tekniske løsninger og et manglende miljø på Filmværkstedets klippegange. Vi byder forandring velkommen – men vi vil gerne sikre, at brugerne af Filmværkstedet er med på råd og er med til at forme forandringerne, som først og fremmest skal være til brugernes fordel.

Hvem er vi?
Kort fortalt består Brugergruppen af syv medlemmer. Vi kommer fra en række områder inden for filmens verden, fra producere til klippere, fra dokumentarfilm til eksperimentalfilm, og er som jer, folk der har haft eller har vores gang på Filmværkstedet. I Brugergruppen har vi blandt andet én fra Super16, og én af Københavns Film og Fotoskole. Lige nu består vi af Sebastian Cordes, Emil Nørgaard Munk, Selma Jusufbegovic, Kristian Håskjold, Hannah Elbke, Peter Seeba og Signe Barvild Stæhr.

Hvad vil vi?
Brugergruppen formål er at at danne ramme for det Københavnske filmtalentmiljø, som et community. Derfor er Brugergruppen også tænkt som et sted man mødes og udveksler ideer. Det kan være her man finder sin nye tonemester og pludselig finder ud af, hvordan man skal færdiggøre den dokumentarfilm fra Ghana, man har været i gang med i et årti. Vi vil  gerne have jer, brugere af Filmværkstedet med på råd, og er altid åbne for inputs.

Hvordan gør vi?
Brugergruppen er tænkt som et community på Filmværkstedet, med en åben tilgang for udvikling. Vi er en enhed, der er åben for ideer fra Filmværkstedets nuværende og tidligere brugere. Hvis du har nogle idéer eller en anden henvendelse, kan du altid sende en mail til brugergruppefw@gmail.com.

Vi holder 4 årlige møder, hvor vi diskuterer det vi får ind af ideer og forslag. Vi har mandatet til at rette forslag og bekymringer direkte til bestyrelsen på Filmværkstedet København. Det giver ikke mulighed for at endevende alt, men vi kan rådgive og være en insisterende stemme.

Medlemmerne af brugergruppen er følgende

Sebastian Cordes (Formand) – instruktør, cordes.film@gmail.com

Emil Nørgaard Munk (Næstformand) – dokumentarinstruktør, enmunk@gmail.com

Selma Jusufbegovic – producer, selmajusufbegovic@gmail.com

Kristian Håskjold – instruktør og klipper, khaaskjold@hotmail.com

Hannah Elbke, instruktør, hannahelbke@gmail.com

Peter Seeba, Sound designer, Peterseeba@gmail.com

Signe Barvild Stæhr, dokumentarinstruktør, Mmhold6_signe@hotmail.com

Mattis Huus Heurlin, instruktør, mattishuusheurlin@hotmail.com

Kontaktoplysninger

Email: brugergruppefw@gmail.com

 

 

Brugergruppens Kommissorium

Bestyrelsen ønsker, at Filmværkstedets brugergruppe skal have fokus på implementeringen / udmøntning af strategier og handlingsplaner – samt indgå i dialog om udviklingen af kommende tilbud om talentudvikling i relation til hovedpunkterne i bestyrelsens strategi:

  1. Styrke unge filmskabers mulighed for en karriere inden for filmbranchen og relaterede kreative erhverv i hovedstadsområdet ved at lade unge realisere konkrete filmprojekter
  2. skabe et netværksorienteret mødested for unge filmtalenter, produktionsselskaberne, filmanmeldere og de anerkendte filmuddannelser
  3. tilbyde korte efteruddannelsesforløb for filmbranchens mange forskellige fagligheder primært inden for anvendelse af teknisk udstyr og produktionsfaciliteter.

Sammensætning

Brugergruppen består af 7 brugere, der vælges på følgende måde:

  • 1 medlem vælges af Super16.
  • 1 medlem vælges af KBH Film & Fotoskole / Rampen.
  • 5 medlemmer vælges af Brugergruppen og skal tilsammen repræsentere følgende kompetencer, personlige egenskaber samt erfaring:

– Aktive brugere af Filmværkstedet / København.

– Ansøger(e) der har fået afslag.

– Ansøger(e) der har fået støtte og gennemført et projekt frem til premiere.

– Erfaring med dokumentarfilm.

– Erfaring med fiktionsfilm.

– Bred repræsentation fra flere forskellige faggrupper.

– Kompetencer indenfor post-produktion (klip, lyd, grade, vfx, etc.).

– Kompetencer indenfor produktionsteknik (foto, lys, lyd, etc.).

– Kompetencer indenfor ledelse, finansiering og markedsføring af film.

– Kompetencer indenfor udvikling af film, manuskripter, etc.

– Kompetencer indenfor alternative platforme og medier.

– Iværksættere/folk med egen virksomhed.

Desuden tilstræbes der diversitet indenfor køn, etnicitet og kulturel baggrund.

Brugergruppen er selvsupplerende.

Brugergruppens medlemmer forpligter sig for minimum ét år. Der vil være rullende udskiftning for at sikre kontinuitet.

Nye medlemmer søges gennem opslag på FW’s platforme (hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, mm) og i vækstlaget samt opsøgende arbejde fra de eksisterende medlemmer.

Medlemmer af Brugergruppen modtager ikke honorar for deres arbejde.

Møder

Brugergruppen fastsætter selv hyppigheden af og tidspunktet for møderne. Som udgangspunkt afholdes der omkring/mindst fire årlige møder som ligger cirka en måned inden bestyrelsesmøderne.

Mindst 4 af de 7 medlemmer skal være til stede for, at et møde kan afholdes.

Udebliver et medlem fra møderne 2 gange i træk ekskluderes medlemmet automatisk, og der findes et nyt medlem hurtigst muligt.

Efter hvert møde udarbejdes en udtalelse til Bestyrelsen på cirka 1/2 A4-side. Udtalelsen er en status på, hvordan brugerne og Brugergruppen oplever FV for tiden. Der kan derudover stilles konkrete spørgsmål, som ønskes besvaret af Bestyrelsen.

Én gang om året (omkring maj) deltager Brugergruppen ved et punkt i et bestyrelsesmøde.

Retningslinjer

Brugergruppens første opgave er at udarbejde retningslinjer for Brugergruppen.