Home  /  Side  /  Brugergruppen

Brugergruppen

Det nye talerør: Filmværkstedets Brugergruppe. En idé – der nu er en realitet.

Efter initiativ fra Rikke Tambo og Anna Malmkjær Willumsen er det nye officielle talerør for Filmværkstedets nutidige, fortidige og fremtidige brugere på plads. Amatører, talenter, filmkunstnere og værkstedsbrugere: I har nu et sted at rette jeres ønsker, brok, ros og drømme hen, i har nu nogen der følger op på de ting I vil have forbedret og lavet om på Filmværkstedet København.

Hvorfor en brugergruppe?
Brugergruppen er født af, at der de seneste år har været nogle ret store omvæltninger på Filmværkstedet – og at der derfor i høj grad er brug for et organ, der repræsenterer brugerne. Der debatteres heftigt i filmmiljøet; Filmværkstedets løsrivelse fra DFI, aldersbegrænsning på støtteansøgninger, fastlåste tekniske løsninger og et manglende miljø på Filmværkstedets klippegange. Vi byder forandring velkommen – men vi vil gerne sikre, at brugerne er med på råd og er med til at forme forandringerne, som først og fremmest skal være til brugernes fordel.

Hvem er vi?
Brugergruppen består af 7 medlemmer, hvoraf én indstilles af Super16, og én af Københavns Film og Fotoskole. Vi kommer fra en række områder inden for filmens verden, fra producere til klippere, fra dokumentarfilm til eksperimentalfilm, og er som jer, folk der har haft/har vores gang på Filmværkstedet. (navnene kommer nederst)

Hvad vil vi?
Først og fremmest har vi fornemmelsen af at noget der savnes i det Københavnske filmtalentmiljø, er et community – et sted man mødes, hænger ud, udveksler ideer, får en øl, finder sin nye tonemester og pludselig finder ud af hvordan man skal færdiggøre den dokumentarfilm fra Ghana man har været i gang med i et årti. Hvordan vi gør det, og hvad vi skal arbejde på efterfølgende, vil vi gerne have jer med til. Derfor vil vi allerede nu gerne invitere til en slags uforpligtende fredagsbar d. 15 september 2017. Et opstarts-inspirationsmøde med drinks. Event to follow.

Hvordan gør vi?
Et community på Filmværkstedet er som sagt vores nummer 1. Men ellers er det åbent. Vi en tom beholder, der kan fyldes op med jeres ideer.

Vi har den her facebookgruppe, vi har en email, og vi holder 4 årlige møder hvor vi diskuterer det vi får ind. Vi har mandatet til at rette forslag og bekymringer direkte til bestyrelsen på Filmværkstedet København. Det giver ikke mulighed for at endevende alt, men vi kan rådgive og være en insisterende stemme.

Referaterne fra de fire årlige møder kommer på denne facebookgruppe, så i altid kan følge med i hvad vi diskuterer.

Vores email er: brugergruppefw@gmail.com

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1635265100023099/

Venlig hilsen
Sebastian Cordes (Formand) – instruktør, cordes.film@gmail.com

Emil Nørgaard Munk (Næstformand) – dokumentarinstruktør, enmunk@gmail.com

Andreas Bøggild Monies – instruktør, klipper, monies@moniesfilm.dk

Rikke Schjødt – instruktør, manuskriptforfatter rikke_schjoedt@hotmail.com

Selma Jusufbegovic – producer, selmajusufbegovic@gmail.com

Kristian Håskjold – instruktør og klipper indstillet af Foreningen Super16  khaaskjold@hotmail.com

Nadia Claudi – instruktør og manuskriptforfatter – indstillet af Københavns Film- og fotoskole nadiaclaudi@gmail.com