Home  /  Side  /  Brugergruppens kommissorium

Brugergruppens kommissorium

Fonden Filmværkstedet / Københavns bestyrelse ønsker hermed, at der nedsættes en gruppe til at repræsentere brugerne i den løbende udvikling af værkstedet.

Kommissorium

Bestyrelsen ønsker, at Filmværkstedets brugergruppe skal have fokus på implementeringen / udmøntning af strategier og handlingsplaner – samt indgå i dialog om udviklingen af kommende tilbud om talentudvikling i relation til hovedpunkterne i bestyrelsens strategi:

  1. Styrke unge filmskabers mulighed for en karriere inden for filmbranchen og relaterede kreative erhverv i hovedstadsområdet ved at lade unge realisere konkrete filmprojekter
  2. skabe et netværksorienteret mødested for unge filmtalenter, produktionsselskaberne, filmanmeldere og de anerkendte filmuddannelser
  3. tilbyde korte efteruddannelsesforløb for filmbranchens mange forskellige fagligheder primært inden for anvendelse af teknisk udstyr og produktionsfaciliteter.

Sammensætning

Brugergruppen består af 7 brugere, der vælges på følgende måde:

  • 1 medlem vælges af Super16.
  • 1 medlem vælges af KBH Film & Fotoskole / Rampen.
  • 5 medlemmer vælges af Brugergruppen og skal tilsammen repræsentere følgende kompetencer, personlige egenskaber samt erfaring:

– Aktive brugere af Filmværkstedet / København.

– Ansøger(e) der har fået afslag.

– Ansøger(e) der har fået støtte og gennemført et projekt frem til premiere.

– Erfaring med dokumentarfilm.

– Erfaring med fiktionsfilm.

– Bred repræsentation fra flere forskellige faggrupper.

– Kompetencer indenfor post-produktion (klip, lyd, grade, vfx, etc.).

– Kompetencer indenfor produktionsteknik (foto, lys, lyd, etc.).

– Kompetencer indenfor ledelse, finansiering og markedsføring af film.

– Kompetencer indenfor udvikling af film, manuskripter, etc.

– Kompetencer indenfor alternative platforme og medier.

– Iværksættere/folk med egen virksomhed.

Desuden tilstræbes der diversitet indenfor køn, etnicitet og kulturel baggrund.

Brugergruppen er selvsupplerende.

Brugergruppens medlemmer forpligter sig for minimum ét år. Der vil være rullende udskiftning for at sikre kontinuitet.

Nye medlemmer søges gennem opslag på FW’s platforme (hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, mm) og i vækstlaget samt opsøgende arbejde fra de eksisterende medlemmer.

Medlemmer af Brugergruppen modtager ikke honorar for deres arbejde.

Møder

Brugergruppen fastsætter selv hyppigheden af og tidspunktet for møderne. Som udgangspunkt afholdes der omkring/mindst fire årlige møder som ligger cirka en måned inden bestyrelsesmøderne.

Mindst 4 af de 7 medlemmer skal være til stede for, at et møde kan afholdes.

 

Udebliver et medlem fra møderne 2 gange i træk ekskluderes medlemmet automatisk, og der findes et nyt medlem hurtigst muligt.

Efter hvert møde udarbejdes en udtalelse til Bestyrelsen på cirka 1/2 A4-side. Udtalelsen er en status på, hvordan brugerne og Brugergruppen oplever FV for tiden. Der kan derudover stilles konkrete spørgsmål, som ønskes besvaret af Bestyrelsen.

Én gang om året (omkring maj) deltager Brugergruppen ved et punkt i et bestyrelsesmøde.

Retningslinjer

Brugergruppens første opgave er at udarbejde retningslinjer for Brugergruppen.