Filmværkstedet søger teknisk assistent

Teknisk assistent søges til Filmværkstedet / København

Filmværkstedet søger en teknisk assistent til en deltidsstilling – 24 timer ugentligt. Den tekniske assistent har først og fremmest ansvar for ind- og udlevering af Filmværkstedets optageudstyr – RED, Canon, SoundDevice, lys og grib – samt vejlede de støttede filmprojekter i planlægningen af optagelser.

Filmværkstedets hovedformål er at fremme talentudvikling. Vi giver støtte i form af adgang til professionelt produktionsudstyr, tilskud til basale produktionsomkostninger og konsulenthjælp. Sekundært yder vi støtte til talentudvikling gennem seminarer, workshops og rådgivning.

Den tekniske assistent indgår i et team af 5 medarbejdere, og arbejder meget tæt med den tekniske chef og produktionskoordinator.

Opgaver

 • TA skal booke og udlevere optageudstyr; kamera, lyd, lys og gripudstyr, og være i dialog med brugerne under optagelserne samt lave aftaler med de støttede produktioner om returnering af udstyr. Filmværkstedet bruger booking-programmet Farmers Wife og registrerer informationer om produktionerne i programmet FileMaker Pro.
 • Efter produktionen har indleveret udstyret skal det gennemgås og klargøres – manglende udstyr skal indhentes, og defekt udstyr skal sendes til reparation.
 • TA deltager i workflowmøder, hvor projektets tekniske planer gennemgås og workflow fastlægges. TA vejleder i brugen af udstyr og hjælper i forbindelse med test.
 • TA deltager også i vejledningen og undervisningen af Filmværkstedets filmassistentelever.
 • TA deltager i udarbejdelsen af Filmværkstedets investeringsplaner med den viden, TA opnår fra kontakten med brugerne.
 • TA har som fast opgave at søge at effektivisere manuelle arbejdsgange, videreudvikle systemer og rutiner med løbende optimering, og implementering af nyt udstyr.

Faglige kvalifikationer

 • TA har en teknisk baggrund f.eks. fra FTP-uddannelsen eller lignende erfaring fra arbejde i filmbranchen
 • Stillingen kræver stor teknisk indsigt og nysgerrighed samt evnen til at følge med i den filmtekniske udvikling.
 • Det er en fordel hvis man har kendskab til postproduktion.
 • Kommunikation internt såvel eksternt kræver kendskab til almindelige kontorprogrammer som Mail, Word, Excel.

Personlige Kvalifikationer

 • Vejledningsopgaven kræver at man har pædagogisk tæft, tålmodighed, har lyst at lære fra sig og solide kommunikationsevner.
 • Man har ordenssans, er holdspiller, og at man er engageret i dansk film, særligt vækstlagets støtte- og udviklingsbehov.

Tiltrædelse 1. januar 2018 eller snarest derefter. Stillingen er en deltidsstilling – 24 timer om ugen – med kontrakt for foreløbigt et år, men vi håber at kunne opretholde stillingen i årene der kommer. Lønnen er på kr. 19.000 inkl. pension. Arbejdet ligger normalt indenfor almindelige dagtimer. Hvis Filmværkstedets økonomi tillader det, er det håbet, at stillingen kan udvides til en heltidsstilling.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til teknisk chef Anders Bonde på tlf. 5355 8756. Nærmere oplysninger om Filmværkstedet / København kan læses på www.filmworkshop.dk.

Send en skriftlig ansøgning mærket ”teknisk assistent” med CV senest d. 14. december 2017 til prami@filmworkshop.dk. Jobsamtaler vil finde sted umiddelbart derefter og tiltrædelse hurtigst muligt.

 

Filmværkstedet / København er en erhvervsdrivende fond med almennyttigt formål, som har til opgave at fremme talentudvikling. Filmværkstedet / København er den del af Filmtalent, som sikrer værkstedets grundfinansiering. Filmværkstedet / København opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

 

 

25.000 til dit projekt DR Talentprisen

Har du en dokumentarfilm i maven – og vil du vinde 25.000 kr. til at sætte den i verden?

Hør sidste års vindere

Med DR Talentpris 2018 har du nu chancen!

I samarbejde med DR og Filmværkstedet uddeler CPH:DOX igen i år DR†Talentpris†til en ung dokumentarist/et dokumentarteam. Vinderen får 25.000 kr. i talentlegat fra DR samt løbende

samtaler og sparring med en DR-redaktør. Filmværkstedet stiller fedt udstyr til rådighed. Bliver filmen fantastisk, vil den få mulighed for at blive vist på DR.

Vi opfordrer alle unge talenter til at deltage. Det vigtigste er, at du har en original dokumentaridé og en brændende ambition om at realisere den. Produktionserfaring på professionelt niveau

behøves ikke.

Kriterier for at deltage

● Du er bosat i Danmark

● Dit projekt er under udvikling og kan enten tænkes til SoMe, streaming eller TV, dog er

det et krav, at den samlede varighed bliver maks. 28 min.

● Du har et realistisk ambitionsniveau og kan realisere filmen indenfor et år

● Du skal kunne deltage i pitch-eventet under CPH:DOX mandag d. 19. marts 2018.

Sådan ansøger du

For at deltage i konkurrencen skal du oprette en profil, så du nemt og bekvemt kan indsende din

idé og engagere dig i festivalen

 

–Læs mere og ansøg her:

https://cphdox.dk/mere-end-film/dr-talentprisen/

Ansøgningsfristen er 8. januar 2018 kl 12:00

Har du spørgsmål til ansøgningen eller andet vedr. DR Talentpris 2018 er du mere end

velkommen til at smide os en mail på talentprisen@cphdox.dk .

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

Barselsvikar for vores forretningsfører/producer

Filmværkstedet / København søger en forretningsorienteret drivkraft gerne med producererfaring fra tv, spille- eller dokumentarfilm.
Opgaver
Jobbets primære område er opdyrkning af Filmværkstedets forretningsområder, fundraising, budgetstyring. I samarbejde med teknisk afdeling deltager produceren også i koordineringen af støtteressourcer – optage- og klippeudstyr, vejledning og kontante midler til de 80-100 igangværende projekter.

Du

 • Udvikler Filmværkstedets forretningsområder i samarbejde med direktøren
 • Konterer fakturaer og fører budgetkontrol.
 • Udarbejder teknisk, økonomiske vurderinger inden støtte, deltager i støttemøder, i indledende produktionsmøder, samt producer/holdmøder, og booker postproduktionsudstyr.
 • Korresponderer med projekterne om færdigmelding, premiere og videre distribution; salg til tv og festivaldeltagelse.
 • Administrerer praktikaftaler, herunder korrespondance med offentlige myndigheder.
 • Arrangerer seminarer og workshops i samarbejde med direktør og eventkoordinator

Ud over den almindelige støtte igangsætter Filmværkstedet opsøgende projekter. Det er projekter, som sætter fokus på nye tendenser i produktion af levende billeder – tekniske som kunstneriske.

Kvalifikationer

du skal have følgende kvalifikationer:

 • erfaring med budget, regnskab – gerne fra programmet e-conomics – udvikling af forretningsområder og fundraising
 • gode samarbejdsevner i et ofte travlt miljø
 • skal kunne kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale
 • skal kunne arbejde struktureret og bevare overblikket i pressede situationer
 • viden om alle filmproduktionens led og teknik
 • kendskab til den danske filmbranche
 • gode engelskkundskaber er en fordel

Der vil blive lagt mest vægt på kompetencerne indenfor budgetstyring og administration af de forretningsmæssige områder ved denne ansættelse.

Ansættelsesforhold

Der er tale om en fuldtidsstilling med et lønniveau på kr. 30.000,- om måneden inkl. pension. Vikariatet er på 10 måneder med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse 1. december 2017 eller snarest herefter.
Yderligere oplysninger kan fås hos leder af Filmværkstedet, Prami Larsen på 7199 3371 eller prami@filmworkshop.dk

 

Ansøgning mærket Barselsvikar sendes til prami@filmworkshop.dk og skal være Filmværkstedet i hænde senest torsdag den 9. november 2017 kl. 12.00.

 

Fonden Filmværkstedet / København opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling. Læs mere om Filmværkstedet / København på www.filmworkshop.dk.

 

 

Støttetildelinger 3. runde 2017

Støttetilldelinger 27. september 2017 – ved filmkonsulent Lotte Mik-Meyer
Arbejdstitel Instruktør Producer Kategori
Produktionsstøtte
FAMILIENS HJEM Sine Vadstrup Brooker Anna Risgaard Dahl Dokumentar
GENIET Zinnini Elkington Lea Lykke Fiktion
MAJA Mirijana Jankovic Daniel Mühlendorf Jensen Fiktion
KRATER Tilde Juul Martin Køhler Jørgensen, Patricia Drati Rønde Dokumentar
TOGTUREN Andreas Bøggild Monies Christina Linnea Fiktion
UDSTOPPET Adrian Kirk Ejsing David Charleman Carlslund Fiktion
HEKSE DOKTOR – DANNIE DRUEHYLDS SPIRITUELLE TESTAMENTE Alexander Brask Olivia Thejll Dokumentar
MY TRUE NORTH Tanja Thara Aakerlund Mathiassen Dokumentar
DANS MED DJÆVLEN Jahfar Muataz Carl Osbæck Adelkilde Fiktion
DEN Casper Rudolf Emil Kjeldsen Fiktion
5 SCENES OF LOVE Marie Suul Brobakke Niels Michael Wee Dokumentar
IN THE NAME OF LOVE Sidsel Møller Johnsen Marike Heukendorf Webisode fik.
Færdiggørelsesstøtte
WEIGHT THROWERS Hind Bensari Vibeke Vogel Dokumentar

AF EN ANDEN VERDEN – 2 X 100.000 kr.

Filmværkstedet / København indkalder projektforslag til film eller tv-serier med fokus på aktuelle temaer: familiesammenføring, ghettoisering, kontanthjælpsloft, flygtninge, krig etc. Den bærende fortæller har en anden baggrund, vinkel og erfaring end den dominerende.

Projektet henvender sig til unge mellem 18-28 år. Instruktør og fortæller kan godt være en og samme person. Den personlige historie ”af en anden verden” kan udvikles på baggrund af et menneskes høstede erfaringer.

Projektet løber hen over efteråret 2017 med endelig uddeling af produktionsstøtte på 100.000 kr. + adgang til udstyr i december. Støtten uddeles 2 gange, dvs. til 2 film eller tv serier, som hver især modtager 100.000 kr. inkl. adgang til Filmværkstedets udstyr. 

10 ”dogmer”
1. Instruktøren har instrueret dokumentar, kort- eller novellefilm.
2. Instruktøren er ikke fyldt 28 år ved ansøgningsfristen den 2. oktober.
3. Historien giver et indblik i et Danmark eller i en vinkel på livet, som sjældent ses i danske film og tv-serier.
4. Historien skal kunne udvikles frem til manuskript eller projektbeskrivelse fra september til december 2017 – evt. med hjælp af en manusforfatter.
5. Der vil blive udvalgt 4 projekter til udvikling, som støttes med hver max. 10.000 til manus og pilot på max. 3.
6. I starten af december vil der blive uddelt støtte til to af projekterne. Støtten vil være på kr. 100.000 + udstyr.
7. Filmen eller tv-serien skal have premiere senest i november 2018.
8. Projekterne skal selv finde hold og kan finde yderligere finansiering.
9. Holdet har alle rettigheder, dog har Filmværkstedet / København ret til at vise produktionerne til vederlagsfrie visninger og ved filmkunstneriske fremstød
10. Der vil blive lagt vægt på innovativ brug af nye produktions-, distributions- og fortælleformer.

Deadline for indsendelse af ansøgning den 2. oktober.

For spørgsmål vedrørende puljen og ansøgningen den 2. oktober, kontakt direktør Prami Larsen, prami@filmworkshop.dk / tlf.: 71993371

Lotte Mik-Meyer – ny filmkonsulent på Filmværkstedet

 

Opgaven som filmkonsulent på Filmværkstedet tiltrak et utrolig stærkt ansøgerfelt. Det gjorde ikke opgaven lettere for ansættelsesudvalget. Det er derfor også med glæde og stolthed, at vi kan give stafetten videre fra Martin Strange-Hansen til Lotte Mik-Meyer. Martin var den første filmkonsulent i Filmværkstedets nye system, hvor samme konsulent tager 4 ansøgningsrunder. Det har været en stor succes. Særligt muligheden for opfølgning og møder mellem runderne, har styrket Filmværkstedets tilbud til støttemodtagerne.

Lotte Mik-Meyer skal overtage. Og det gør hun med en fantastisk stærk baggrund. Uddannet cand. scient.pol, instruktør på flere DFI støttede dokumentarfilm – senest den aktuelle ”Return of a President ” – og mange års erfaring som underviser bl.a. på Filmskolens efteruddannelse og internationalt – og ind i mellem har hun også arbejdet med opbygning af filmmiljøer i den arabiske verden.

Lotte Mik-Meyer skriver: ”Jeg skal kunne mærke et værk. Jeg skal kunne mærke, at fortælleren selv er bevæget. Der skal være et nærvær. Dette nærvær kommer af fortællerens blik og af det begær, som fortælleren ser med. Selv om vi i Danmark generelt er gode til at skrue historier sammen, bliver det ligegyldigt, hvis vi ikke mærker dette begær. Der skal være et tydeligt personligt billedsprog. Jeg skal også. kunne mærke en kunstnerisk risikovillighed. Er der noget ved værket, i instruktørens blik eller ved den filmiske form, som inviterer publikum et nyt sted hen? Gør værket noget mere og anderledes, end det vi kan kalde for godt filmhåndvæk?”

Du kan møde Lotte Mik-Meyer den 29. juni kl. 16.00 på Filmværkstedet, hvor vi siger goddag til den nye – og farvel til den gamle – med et glas.

Lotte Mik-Meyer tiltræder til august.

Prami Larsen, direktør, Filmværkstedet / København

prami@filmworkshop.dk

Filmværkstedsfilm massivt tilstede på OFF

Igen i år har Filmværkstedet / København støttet flere af de film, der er i konkurrence på Odense Internationale Film Festival fra den 28. august til den 3. september.  Alle 8 film er udvalgt til det nationale konkurrenceprogram. Vi ses i Odense.

PISTOL, instrueret af Andreas Thaulow, produceret af Camilla Hagen Albrechtsen

SVANS, instrueret af Martin Reinhard, produceret af Rikke Tambo Andersen

VI LADER BILLEDET STÅ ET ØJEBLIK, instrueret af Esther Wellejus, produceret af Mathilde Hvid Lippmann

HALVMAND, instrueret af Frederik Louis Hviid, produceret af Kasper Dissing

REGNBUEPIGER, instrueret af Zinnini Elkington, produceret af Asta Emilie Stuhr Andersen

SKYGGEBOKSER, instrueret af Andreas Bøggild Monies, produceret af Jeppe Wowk

CHICKY RED GRILL, instrueret af Sofie Siboni, produceret af Anne Falkesgaard Hansen og Peter Ahlén Lavrsen

MIDDAG MED A, instrueret af Julie Budtz Sørensen, produceret af Anna Malmkjær Willumsen