NORDISCHE FILMTAGE VISER TRE VÆRKSTEDSFILM

Marie Rønn og Jeppe Vigs “Landet af Glas” og Maria Winther Olesens “Nina” – begge spillefilmdebuter – bliver vist på årets Nordische Filmtage i Lübeck. Og Kristian Håskjolds “En Værdig Mand” kommer i fint selskab. Festivalen fejrer 60 års jubilæum i år. De tre værkstedsstøttede film bliver vist i selskab med 14 danske film.

 

WORLDBUILDING – OP TIL 50.000 I STØTTE

WORLDBUILDING – op til 50.000 i støtte

Filmværkstedet vil gerne fremme nye udviklings- og produktionsformer. En af de metoder, som flere og flere projekter følger, kaldes ”Worldbuilding”. Frem for at tage udgangspunkt i et manuskript til et bestemt format som fiktions- eller dokumentarfilm, ser man i første omgang på, hvad det grundlæggende koncept kan og skal.

Med støtten ønsker vi at fremme samarbejde med nye faggrupper. Både nye kreative kræfter som for eksempel spil-designere, VFX-grafikere, production-designere, og eksperter inden for relevante fagområder som for eksempel fremtidsforskere, antropologer eller robotforskere. Kort sagt samarbejder som kan være medvirkende til at skabe nye vinkler, dramaer og karakterer.Universet, karaktererne, konflikt, regler, production design udvikles før, eller sideløbende med manuskriptet. For dokumentarfilm kan der være tale om en hybridform, der skildrer en slags magisk virkelighed.

For både fiktion- og dokumentar er historiens møde med publikum i fokus fra starten. Hvordan kan filmens “story world” og tema udfoldes tværmedielt, på flere platforme? Forskellige publikumsgrupper orienterer sig på forskellige platforme – børn, unge, gamle, hipstere, speltsegmentet, udkantsdanskere, udlændinge, de indfødte, akademikere, kunstnere for at nævne nogle eksempler. Platforme kan være alt – for eksempel biograf, radio, web, SoMe, aviser, fysiske udstillinger, VR, spil, tidskrifter, events eller flyers. Det centrale er, at valget af platforme skal have en intention i forhold til at inddrage et bestemt publikum i sin “story world”. Skal filmen nå ud til en bestemt publikumsgruppe? Eller tænkes publikum som flere undergrupper, som kan opleve indhold på forskellige platforme? Hvordan kan samspillet mellem platforme berige den samlede oplevelse af filmens indhold og univers? Hvordan skaber man et økosystem af platforme, der spiller sammen?

Eksperimentet går ud på, at få filmene væk fra det indad skuende blik, væk fra navlen, og i stedet fokusere på hvilke værdier og hvilket univers, der skal udbredes, så de får kulturel impact.

Man kan søge op til kr. 50.000 ved indsendelse af budget. Budgettet kan indeholde udgifter til arbejdslegater på op til kr. 10.000 pr. holdmedlem.

I ansøgningen skal der være en præcis beskrivelse af, hvordan projektet udvikles, med hvilke teknologier og faggrupper. Der skal være en plan for udviklingsarbejdet og hvilke ressourcer – teknik, lokaler, penge – der skal findes. Ansøgningsskema

For støtten skal man aflevere et afsluttet værk i form af en fortælling i levende billeder – det kan være en kort dokumentarfilm, et pilotafsnit eller lignende – samt prototyper eller mock ups på projektets møde med publikum på andre platforme – den tværmedielle dimension.

Ligeledes skal der afleveres:

 • en procesbeskrivelse med angivelse af, hvilke fagkompetencer man vil inddrage
 • metodeovervejelser
 • samlet budget for hele projektet
 • finansieringsplan
 • og projektets hovedkræfter skal formidle erfaringer fra processen til Filmværkstedets medarbejdere og ved et seminar

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. november kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 1. november – nu også VFX

Næste ansøgningsfrist for udviklings-, produktions- og færdiggørelsesstøtte er torsdag den 1. november kl. 12.00 – læs mere om, hvordan du søger her http://filmworkshop.dk/stoette/saaledes-soger-du/

Fra 2o19 er det muligt at få støtte til produktion af visuelle effekter. Vi regner med at have en VFX-afdeling i stand med grafikere, maskiner, software og samarbejde med VFX-afdelingerne i Viborg, Odense og Aarhus samt uddannelserne True Max og AAUs institut for Visuelt design og nye medier.

Bedste danske kortfilm til MAJA – se trailer

Marijana Jankovic instruktørdebut MAJA fik prisen som årets bedste kortfilm på Odense Internationale Film Festival. Filmen kom også med i opløbet til Robert Prisen. Afgørelsen falder ved Danmarks Filmakademis Robert uddeling i begyndelsen af 2019.

Se trailer: https://vimeo.com/266476941

FODBOLDDOMMEREN af Jesper Qvistgaard fik Publikumsprisen.

EN VÆRDIG MAND af Kristian Håskjold tog VIMEO Staff Pick prisen.

De tre film er støttet af Filmværkstedet / København.

Zinnini Elkington vandt PITCH ME BABY konkurrencen foran Christian Einshøj – begge har modtaget støtte til film fra Filmværkstedet / København.

Daniel Krag-Jacobsen, flere gange støttemodtager, fik også sin film, NÆSTE STOP, med i kapløbet om Robert Prisen.

 

Suvi Andrea Helminen – ny filmkonsulent

Efter den sædvanlige intensive og grundige ansættelsesproces af ny filmkonsulenter på Filmværkstedet, har ansættelsesudvalget peget på Suvi Andrea Helminen Canossa.

Vi siger velkommen til Suvi fredag den 29. juni kl. 15.00 – 17.00 ved en lille reception på Filmværkstedet.

Suvi er uddannet fra Den Danske Filmskoles dokumentarlinje i 2003. Siden da har hun arbejdet som instruktør, klipper og tv-tilrettelægger og interaktiv konceptudvikler. Suvi har desuden specialiseret sig i udvikling af transmediaprojekter og interaktive film i krydsfeltet mellem dokumentar og spil. Hun har blandt andet instrueret den interaktive webdokumentar ”48 Hour Games”, der blev vist ved live events internationalt. Fra 2013-15 var hun artist-in-residence på ”MIT Open Documentary Lab” i Cambridge, Massachusetts – en afdeling for nye dokumentarformer. Suvi har også flere års erfaring med talentudvikling. Over end periode 6 år var Suvi filmunderviser og projektleder hos ”C:ntact”, hvor hun skabte filmprojekter med unge, fra forskellige sociale grupper, – ungdomsklubber, ghettoer, kvindenetværk og lignende. Hun vejledte dem i, at fortælle deres personlige historier, for at de kunne få en egen stemme og magt i den fremherskende medievirkelighed og for at skabe positiv forandring i mødet med publikum.

Og så fik Suvi støtte til dokumentarfilmen KÆRLIGHED OG SMADRET GLAS tilbage i 2005.

Ansættelsesudvalget bestod af Selma Jusufbegovic fra Brugergruppen, Martin Strange-Hansen udpeget af bestyrelsen, teknisk chef og medarbejderrepræsentant Anders Bonde og direktør Prami Larsen.

 

”Tordenskjolds soldater” er en myte

”Filmværkstedet støtter kun Tordenskjolds soldater” – det hører vi tit. Ligesom det også var et af svarene i en nyligt gennemført brugerundersøgelse. Problemet er bare, at tallene viser, at det er forkert. En myte, der har fået lov til at blive gentaget og gro fast.

Vores filmkonsulenter er vilde med at støtte nye kræfter. I perioden 2009 til og med 2017 har Filmværkstedet tildelt 248 nye ansøgere støtte, mens Filmkonsulenterne kun har støttet 150 ”Tordenskjolds soldater” – altså instruktører eller producere, der har fået støtte før.

I samme periode fik Filmværkstedet 829 nye ansøgere – mens 1271 havde søgt støtte før.

Med andre ord støtter Filmkonsulenterne flere nye instruktører end ”Tordenskjolds soldater” i forhold til deres andel af ansøgerne.

    

Eventkoordinator søges – frist 14. juni kl. 12.00

Event- og undervisningskoordinator søges til Filmværkstedet

Filmværkstedet Plus søger en event- og undervisningskoordinator til en fultidsstilling.

Opgaverne fordeler sig på tre områder:

 • I samarbejde med AFUK – Akademiet For Utæmmet Kreativitet – har vi op til 40 unge i en to årig film assistentuddannelse. Der skal arrangeres crash-kurser i filmproduktion, udvikles individuelle forløb, koordineres produktioner og matche eleverne med den løbende filmproduktion på Filmværkstedet
 • Vi arrangerer et omfattende program af masterclasses, seminarer, teknisk efteruddannelse, premierearrangementet SneakBar og meet ups for filmfaglige grupper. Alle disse arrangementer kræver koordinering og udvikling af filmfagligt indhold.
 • Filmværkstedet Plus skal udvikle sit forretningsområde gennem endnu flere samarbejder og talentudviklingsforløb i forskellige formater, således at vi kan styrke vækstlagets og særlige tekniske gruppers kompetencer.

Særligt det sidste område giver mulighed for at udvikle stillingen til også at indeholde ledelsesopgaver, budget- og personaleansvar i takt med øget indtjening.

Du

 • skaber overblik over aktiviteterne,
 • booker de relevante medarbejdere og lærere
 • sørger for at de praktiske rammer er klar
 • udvikler indholdet af undervisningsaktiviteterne i samarbejde med det faste personale på Filmværkstedet / København

Kvalifikationer

 • du har gode samarbejdsevner
 • du er ferm til at køre en kalender
 • du møder mennesker med et nysgerrigt og åbent sind
 • du kender filmbranchen
 • du kan skrive let forståligt dansk og sætte projektbeskrivelser op
 • du er glad for at arbejde i et team, hvor mange forskellige opgaver skal løses

Ansættelsesforhold

Der er tale om en 37 timers stilling med et lønniveau på kr. 27.000,- om måneden inkl. pension. Tiltrædelse 1. august 2018 eller snarest herefter.

Yderligere oplysninger kan fås hos leder af Filmværkstedet, Prami Larsen på 7199 3371 eller prami@filmworkshop.dk

Ansøgning mærket ”Eventkoordinator” sendes til prami@filmworkshop.dk og skal være Filmværkstedet i hænde senest torsdag den 14. juni 2018 kl. 12.

 

Filmværkstedet Plus ApS opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling. Læs mere på www.filmworkshop.dk.

Dine data på Filmværkstedet

Filmværkstedet følger Persondataforordingen af 25. maj 2018, jf. databeskyttelsesforordingens artikel 30, stk. 1 (GDPR)

Når du deltager i et kursus, søger om støtte eller bliver holdmedlem på en produktion, så registrer vi dine data i vores systemer. Det har du givet samtykke til. Vi sletter f.eks. dit CPR.nr, når vi har udbetalt og indberettet støtten til SKAT. Vi gemmer dine kontooplysninger, så længe vi kan forvente, at du vil bruge Filmværkstedet – dog max. 5 år. De almindelige personoplysninger bliver i systemet, med mindre du vil have fjernet f.eks. mail-adresse og telefonnummer. Men vi har brug for at vide, at du har søgt støtte til et projekt eller deltaget i et kursus. Vi deler relevante data med DFI, Filmtalent, vores revisionsfirma, bank og SKAT. Men vi giver ikke dine data videre til andre, før vi har spurgt dig, om det er i orden.

Vi gemmer ikke personfølsomme data som din etniske herkomst, seksuelle orientering og andre af den slags oplysninger. Men vi gemmer din ansøgning og alle dokumenter i forbindelse med et støttet projekt. Vores medarbejdere og eksterne konsulenter får altid at vide, at vi har fortrolighed i sagsbehandlingen. Det gælder både vores ansøgere og de projekter, vi får tilsendt.

Vil du have at vide, hvad vi har af data på dig, eller vil du have data slettet, skal du henvende dig til direktør Prami Larsen  prami@filmworkshop.dk

Filmværkstedet søger ny filmkonsulent – ansøgningsfrist 4. juni

Filmværkstedet / København søger filmkonsulent til en halvtidsstilling i en kontraktansættelse på 11 måneder fra august 2018

Filmværkstedets filmkonsulent har i tæt samarbejde med fondens direktør til opgave at udvikle og udvælge de projektansøgninger, der kommer til de 4 årlige ansøgningsrunder og andre sammenhænge, hvor støtte fordeles på baggrund af en projektansøgning. Der er mellem konsulent og direktør en arbejdsdeling, hvor konsulenten først og fremmest tager sig af projektudvikling, mens direktøren i højere grad ser på karriereudvikling. Støtte tildeles på baggrund af en kunstnerisk vurdering, foretaget af konsulenten, og en teknisk, økonomisk vurdering, foretaget af Filmværkstedets producer. Direktøren fastlægger Filmværkstedets overordnede støttepolitik i samarbejde med fondens bestyrelse. Konsulenten skal efterleve denne støttepolitik i sine afgørelser.

Filmkonsulentens arbejdsopgaver

 1. 4 ansøgningsrunder i februar/marts, maj/juni, august/september og november/december med normalt 40-60 ansøgninger, hvoraf et antal går videre i et udviklingsforløb, inden konsulenten rådgivet af direktøren indstiller ansøger til skiftligt begrundet støtte eller afslag.
 2. Løbende opfølgning på projekter og gennemsyn af råklip.
 3. Udvikling og evaluering af filmværkstedets støttepolitik og udvælgelsesproces, samt udvikling af et ”world building” orienteret støtteprogram
 4. Filmkonsulent på et endnu ikke defineret opsøgende projekt

Datoerne for ansøgningsrunderne ligger ret fast, mens planlægningen af de øvrige aktiviteter i højere grad kan aftales ved ansættelse. For august-runden ligger læsning, udviklingsmøder og afslag i ugerne 34-36, november-runden 45–47, februar-runden 6-8 og maj-runden 19-21.

Kvalifikationer

Filmkonsulent skal

 • have erfaring med udvikling af filmiske projekter som producer, klipper, instruktør eller lignende
 • kunne analysere filmiske projekter i forhold til ansøgers og holdets kompetencer og erfaring
 • kunne formulere sig om kompetencer, der er i spil i produktionen af levende billeder og kreative projekter
 • kende den terminologi, der anvendes om drama, karakterudvikling, filmisk metode osv. i den professionelle branche indenfor genrene dokumentar, fiktion, serier og eksperimenterende fortælleformer
 • have gjort sig overvejelser over metoder og sprog i mødet med ansøger, i udviklings- og mentorprocesser og ved gennemsyn af projekter i produktion

Ansættelsesforhold

Der er tale om en halvtidsstilling med et lønniveau på kr. 19.500,- om måneden inkl. pension. Tiltrædelse 1. august 2018 eller snarest herefter. Ansøgningsfrist 4. juni kl. 12. Ansøgning sendes til prami@filmworkshop.dkmærket ”filmkonsulent”.

Ansættelsen vil foregå ved et ansættelsesudvalg med deltagelse af en repræsentant fra Filmværkstedets brugergruppe og fra bestyrelsen. Udvalget vil tage et antal ansøgere til samtale. De mest kvalificerede kandidater efter denne samtale vil blive indkaldt til en session, hvor ansøger skal gennemføre en tænkt udviklingssamtale med projektansøger.

Yderligere oplysninger kan fås hos leder af Filmværkstedet, Prami Larsen på 7199 3371 eller prami@filmworkshop.dk

Fonden Filmværkstedet / København opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling. Læs mere om Filmværkstedet / København på www.filmworkshop.dk.

Støttetildelinger første runde 2018

Støttetildelinger 15. marts 2018 ved Lotte Mik-Meyer
Arbejdstitel Instruktør Producer Kategori
Udviklingsstøtte
EN FAMILIEFORTÆLLING Natalia Ciepiel Producer Siri Bøge Dynesen Fiktion
DANSK VEST INDIEN Julie Herdichek Baltzer Dokumentar
OUVERTURE Lisa Svelmøe Producer Julie Willemose Frandsen Fiktion
Produktionsstøtte
KILLING STACY Liva Lervig Haue, Alexander Sørensen Amalie Lintrup Fiktion
PLAYMATE Christina Amundsen Dokumentar
EFTER FEST Teys Schucany Producer Lea Lykke Fiktion
SØHOLM Emilie Koppel Kinneret Lilly Sarusie Fiktion
MEENA I Nivetha Balasubramaniam Emil Dam Seidel Webisode fik.
THE PLANT NEXT DOOR Ömer Sami Dokumentar
KAZARIANS PAGT / PARADISET David Metz Karen Kristensen Fiktion
VI ER BARE SÅDAN NOGLE DRENGE Pauline Merrildgaard Dokumentar
LILLE A Cecilie McNair Birgitte Rask Fiktion
Færdiggørelsesstøtte
LANDET AF GLAS Marie Rønn, Jeppe Vig Find Egil Jorn Dennerline Fiktion
COSTA Esben Halfdan Blaakilde Dokumentar

Foto: Christina Amundsen, PLAYMATE