Home  /  Side  /  Dox Netwise

Dox Netwise

Grafik fra "Doxwise Dagbog" af Michael Noer og Julie Pedersen / Copenhagen Bombay (2008)

Grafik fra “Doxwise Dagbog” af Michael Noer og Julie Pedersen / Copenhagen Bombay (2008)

Med deadline den 26. oktober 2006 ingangsatte Det Danske Filminstitut en forsøgspulje til støtte for dokumentarfilmprojekter, der anvender internettet på den mest innovative måde. Vi satte følgende rammer op for projekterne: “Det skal være som en del af produktionen og/eller distributionen, så vidt distributionen er en del af projektets samlede koncept.”

Vi efterlyser projekter, der udvikler, spejler eller bevæger filmkunsten. Det kan være i en ændring af værkopfattelsen eller i værkets møde med sit publikum. Konkret efterspørger vi projekter, som bruger internettets muligheder produktiontionelt. Det kan være en total omlægning af projektudvikling fra verbal til visuel ”formulering” af filmens idé. Det kan være inddragelse af web’et som den del af den kommunikative virkelighed, som internettet er kommet til at repræsentere særligt overfor børn og unge – men også for singler, gamere og hasardspillere. Det kan tage udgangspunkt i indhentning af filmmateriale via nettet. Det kan være adgang til lukkede sociale rum. Det kan tage udgangspunkt i opbygning af netværk– en slags filmens community. Og det kan være alt det, der tænkes i dag og bliver aktuelt i morgen.

Ansøgningerne vil blive vurderet med en filmkunstnerisk målestok. Der vil blive lagt vægt på projektets radikalitet og nytænkning.” (Fra projektbeskrivelsen.)

Der kom 21 forslag til redaktionen, der bestod af Henrik Føhns, Anders Geertsen, Malene Flindt Pedersen, Poul Vestergaard, Dola Bonfils og undertegnede.

Følgende 5 projekter fik støtte:

· ”Undersøgelsen” / Fenar Ahmad / FINAL CUT PRODUCTIONS ApS / Udviklingsstøtte

· ”Little EarthQuakes” / Jeppe Rønde Jensen / COSMO DOC ApS / Produktionsstøtte til website

· ”Rambo – A Different Kind of Angel” website / Jakob Høgel / COSMO DOC ApS / Produktionsstøtte website

· ”Mit Parallelle Liv” / Bente Milton, Mikkel Stolt / MILTON MEDIA ApS / Udviklingsstøtte

· ”Vesterbro – Dox Netwise” / Sarita Christensen, Michael Noer / COPENHAGEN BOMBAY ApS / Produktionsstøtte webfilm

Den samlede støtte udgør næsten kr. 900.000.

Projektet har indtil videre vist, at med udviklingen af flere platforme og vinduer, virtuelle verdener og parallelle liv samt nye research- og projektudviklingsformer er det egentlige støttebehov ved nogle typer dokumentarfilmproduktioner ændret. Med ønsket om at dokumentarfilm skal kunne klare sig i konkurrencen med andre medier, og især kunne nå yngre målgrupper i denne konkurrence, vil en åbning af støttemuligheder for webintegration være ønskværdig.