Home  /  Side  /  Efterskrift

Efterskrift

I international sammenhæng er Filmværkstedet en helt særlig dansk og meget unik konstruktion. Særligt at det frem til 2001 var en demokratisk valgt redaktion, der udvalgte de film, der skulle støttes. Og at støtten ikke gives i form af kontanter til løn osv. men i form af udstyr, råfilm, videobånd og vejledning. Igennem årene har vægten været lagt på de forskellige “ben”, værkstedet står på. Men i al væsentlighed har det vist sig at være en konstruktion, der både har været brug for, og som har kunnet rumme fornyelse og dynamik.

 

Kilde: Katalog 1970-1995 – Film + Video af Dino Raymond Hansen