Published by: 0

International co-produktion: Hvordan du kan producere film på tværs af landegrænser

Onsdag den 18. april kl. 18-21

Sted: Filmværkstedet, Gothersgade 55, 4 sal, 1123 København K

Internationale co-produktioner er fremtiden. I den anledning har vi inviteret eksperter inden for området til vores producerforløb på Filmværkstedet, hvor de hver især vil fortælle jer om mulighederne for at producere film på tværs af landegrænser:

Kl. 18-19: Signe Byrge Sørensen – CEO & Producer ved FINAL CUT FOR REAL

Signe Byrge Sørensen er producer, og er blevet Oscar-nomineret ad to omgange for dokumentarfilmene ”The Act of Killing” og ”The Look of Silence”. I 2016 blev Signe nomineret til en Producers Guild of America Award for “The Look of Silence”. Derudover har hun vundet Cinema Eye Honors for produktionen af begge film. Ydermere har Signe vundet de danske dokumentar- og filmpriser Roosprisen (2014), Timbuktu-prisen (2014) og IB-prisen (2016). Signe har været producent siden 1998, først i SPOR Media, derefter i Final Cut Productions Aps. I 2009 grundlagde Anne Köhncke og Signe Byrge Sørgensen Final Cut for Real. Foruden Skandinavien, har Signe produceret dokumentarfilm i Sydafrika, Zimbabwe, Senegal, Thailand, Indonesien, Colombia og Argentina. Hun har en kandidatgrad i internationale udviklings- og kommunikationsstudier fra Roskilde Universitet (1998), og er dimittend fra EURODOC (2003) og EAVE (2010).

Om FINAL CUT FOR REAL  

FINAL CUT FOR REAL er et København-baseret produktionsselskab med to Oscar-nomineringer på CV’et. Selskabet har dedikeret sig til produktionen af high-end, kreative dokumentarfilm og fiktionsfilm, som henvender sig til det internationale marked. Selskabet blev grundlagt i 2009 af producenterne Signe Byrge Sørensen og Anne Köhncke.

FINAL CUT FOR REAL samarbejder med unge instruktører og etablerede talenter for at skabe en produktiv blanding baseret på erfaring og innovative tilgange til det at skabe film. Deres politik er at være nysgerrig, dristig og at finde instruktører med seriøse kunstneriske ambitioner.

For mere info:

http://www.finalcutforreal.dk/

 

Kl. 19-20: Noemi Ferrer Schwenk – International Producer ved Det Danske Filminstitut

Siden 2011 har Noemi Ferrer været ansat som international producer ved det Danske Filminstitut (DFI), og har siden januar 2015 været leder af DFI International.

Noemi Ferrers erfaring rummer både filmproduktion samt distribution, hvor hun bl.a. har arbejdet for renommerede produktionsselskaber som Prokino Filmverleih i Tyskland og Zentropa i Danmark.

Derudover har Noemi Ferrer en baggrund indenfor både statsstøtte såvel som international filmstøtte, og har i den forbindelse været ansat ved Irlands Film Board (Dublin) og i Eurimages (Strasbourg).

DFI International omfatter den internationale festivalafdeling, minor koproduktioner samt Creative Europe.

Om spillefilm – Minor koproduktioner ved Det Danske Filminstitut

Minor koproduktioner støtter danske producenters deltagelse i internationale koproduktioner af spillefilm.

Formålet med at yde støtte til koproduktioner er bl.a. at styrke samarbejdet mellem producenter, at inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i filmbranchen samt at øge filmenes muligheder for at opnå international finansiering og kunne rejse over grænserne.

Der bliver hvert år bevilget støtte til 6 – 9 spillefilm.

Som eksempler på film støttet under Minor koproduktionsordningen for spillefilm kan nævnes Ida (Pawel Pawlikowski), The Square (Ruben Östlund), The Rams (Grímur Hákonarson), The Untamed (Amat Escalante), Borg vs. McEnroe (Janus Metz) og Song of the Sea (Tomm Moore).

For mere info:

http://www.dfi.dk/Branche_og_stoette/Stoette.aspx

http://www.dfi.dk/Branche_og_stoette/Stoette/Spillefilm/Spillefilm—Minor-koproduktioner.aspx 

Coproducing with the Nordic Countries PDF

Kl. 20-21: Thomas Gammeltoft – Producer og adm. direktør for Copenhagen Film Fund

Sideløbende til sin bachelor i Filmvidenskab på Københavns Universitet, begyndte Thomas at arbejde som frivillig i filmbranchen i 80’erne.

Som grundlægger for det renommerede produktionsselskab Fine & Mellow har Thomas førhen produceret mere end 20 spillefilm samt produceret og finansieret tv-serier på internationalt plan. Blandt sidstnævnte er den internationalt anerkendte og prisbelønnede ”Shake It All About” (Hella Joof), ”Chinaman” og ”Terribly Happy” (Henrik Ruben Genz), som blev Oscar-nomineret i 2010. Igennem produktionen af serierne ”Album” og ”Lulu & Leon” etablerede Thomas Gammeltoft et tæt samarbejde med Fox Television Studios og Millennium i USA. Inden han startede som adm. direktør for Copenhagen Film Fund, producerede Thomas i 2013 sin foreløbigt sidste produktion i London i form af filmen ”Good People” med Kate Hudson og James Franco i hovedrollerne.

Thomas Gammeltoft har vundet over 30 priser ved festivaler verden rundt og har været medlem af Dansk Producentforenings spillefilmskomité i årene 2009-2012.

 

Om Copenhagen Film Fund:

Copen­hagen Film Fund er stiftet i 2013 på ini­tia­tiv fra Pro­du­cent­forenin­gen og er et samar­be­jde mellem den­gang otte køben­havnske kom­muner, Region Hov­ed­staden og diverse aktører fra film­branchen. Fonden havde et bud­get på 35 mil­lioner kro­ner til og med 2015. Fra 2016 er Fondens årlige investeringskapital på 19,5 millioner kroner. Copen­hagen Film Funds omdrejn­ingspunkt er ikke bare Køben­havn­som­rådet men hele Region Hov­ed­staden, og flere kom­muner vil komme til.

Copenhagen Film Fund investerer primært i inter­na­tionale pro­duk­tioner af høj kun­st­ner­isk kvalitet, med dansk co-producent, men også danske pro­jek­ter med inter­na­tional dis­tri­b­u­tion og finan­sier­ing kan gøre sig gældende. Fokus er på pro­duk­tioner med optagelser inden­for regio­nen.

For mere info:

http://cphfilmfund.com/

Deltagelse:

Pris 150 kr. inkl. moms

Der er plads til 15 deltagere. Efter fristen udløber tilsendes deltagerne en faktura via mail.

Tilmeldingslink: http://bit.ly/2ucedC

OBS! Evt. afbud skal fremsendes på mail senest 24 timer inden arrangementet starter til: mia@filmworkshop.dk. Herefter gælder alm. betalingspligt.