Home  /  Side  /  Sådan forløber en ansøgningsrunde

Sådan forløber en ansøgningsrunde

Foto: Arun Sharma

Konsulenten

Filmværkstedets konsulent er ansat for et år ad gangen af et udvalg bestående af et bestyrelsesmedlem, et medlem af Brugergruppen, medarbejderrepræsentanten og direktøren efter offentligt opslag. Konsulenten skal kunne lave en fagligt og kunstnerisk behandling af de  projekttyper, Filmværkstedet modtager ansøgninger til, som først og fremmest er dokumentar og fiktion. Konsulenten skal kunne formulere sig på skrift og i tale om film. Der skal herske respekt om deres tidligere arbejde, og konsulenten skal kunne sætte sig ind i ansøgernes situation som potentielt talent.

Konsulenten er ansat på kontrakt i et år. Konsulenten skal alene tage kunstneriske afgørelser og pege på projekternes udviklingsmuligheder i skrift og ved møder. Efter runden kan konsulenten foretage opfølgende arbejde på projekter, de har bevilget støtte, hvis instruktøren ønsker det.

Modtagelse af ansøgningen

Ansøgningen modtages på e-mail / online link og du får en kort kvittering hurtigt efter modtagelsen. Alle ansøgninger gennemgås for mangler og støttetekniske problemer, og ansøgningsmaterialet lægges i digitale mapper. Data lægges i databasen. Dagen efter deadline får konsulenten en iPad med alt ansøgningsmaterialet. Hun/han har ca. 10 dage til at læse og se materialet. Der er som regel på mellem 1500 og 2000 sider fordelt på 50 til 80 ansøgninger. Konsulenten er underlagt forvaltningsloven og har tavshedspligt.

Første møde

Mødets primære formål er at gennemgå alle ansøgninger og samle så mange informationer om ansøger og projekt som muligt. Der bliver lagt særligt vægt på ansøgerens tidligere værker og det visuelle materiale til det ansøgte projekt. Direktøren styrer dagsorden og ved hver ansøgning fremlægger direktøren viden om ansøger. Konsulenten fremlægger vurdering af projektet, som bliver diskuteret og vurderet. Spørgsmål bliver diskuteret. Diskussionen fører til en afgørelse om ansøger skal videre i runden eller indstilles til afslag.

Mødet afsluttes med, at konsulenten beder Filmværkstedets producer om at indkalde en liste af ansøgere til udviklingsmøde, ligesom datoerne for mødet aftales.

Skriftligt afslag

Konsulenten skal så hurtigt som muligt efter dette møde at sørge for at få skrevet afslagene. Det er naturligvis ikke er den mest opmuntrende del af konsulentarbejdet. Derfor oplever vi tit, at disse afslag ikke kommer med den ønskede fart.

Udviklingsmøde

Udviklingsmøderne afholdes som regel på Filmværkstedet. De er af ½ til 1 times varighed. På mødet skal konsulenten prøve at få et indtryk af ansøger og få svar på spørgsmål og fjernet tvivl og usikkerhed. Som regel beder konsulenten om en ny gennemskrivning af manus eller at optage og klippe en dummy eller en scene. For dokumentaransøgninger kan ansøger også blive bedt om nye gennemskrivninger eller produktion af en dummy eller en kort sekvens af den bærende person i filmen.

Deadline for disse materialer er nogle dage før indstillingsmødet. Det er konsulentens beslutning.

Teknisk, økonomisk vurdering

På baggrund af udviklingsmøderne giver konsulenten besked på, hvilke projekter produceren skal lave teknisk, økonomisk vurdering på. Vurderingen skal ”måle”, hvor meget projektet vil belaste Filmværkstedets udstyr, personale og budget ligesom projektets evne til at sætte en realistisk produktionsplan op med et kvalificeret hold bliver vurderet.

Indstillingsmøde

På indstillingsmødet fremlægger konsulenten en prioriteret liste over de ansøgere, hun/han gerne vil bevilge støtte. Der gælder en fingerregel om, at vi ikke skal sætte mere end 12 film i gang pr. runde. Men det kan godt være færre – eller flere afhængig af projekternes karakter og presset i øvrigt på Filmværkstedets ressourcer.

Det er krævet af en bevilling, at projektet skal være klar til at gå i produktion. En række ansøgninger bliver ikke klar til at gå i produktion. Konsulenten kan da give afslag på produktionsstøtte men bevilge udviklingsstøtte på op til 5.000 kr og adgang til udstyr i samlet 6 måneder.

Konsulenten skal herefter skrive afslag, begrunde bevillingerne i en konsulentindstilling og skrive udviklingsplaner for de projekter, der får udviklingsstøtte.

Herefter er runden overstået.