Home  /  Side  /  Filmtalent

Filmtalent

“Den regionale talentudvikling skal styrkes gennem et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem de eksisterende filmværksteder (København, Odense, Viborg og Århus).” Filmaftalen 2015-2018

Med ansættelsen af direktør Signe Lund Hjuler  inden sommeren 2016 kom arbejdet for alvor i gang med at skabe Filmtalent. Som et resultat af Filmaftalen for 2015-18, hvor folketinget bad landets 4 store filmværkstedet at skabe et forpligtende samarbejde, stiftede Det Danske Filminstitut fonden Filmtalent i oktober 2015.

Siden har bestyrelsesformand Jørgen Ramskov sat sig for bordenden for at udvikle en ny organisering af talentudviklingen til den digitale, visuelle industri. For selvom navnet starter med ”film” er det netop ændringerne i fortælle-, distributions- og produktionsformer – og finansieringsformer – der er anledningen til at skabe forandring på værkstedsområdet.

DFI har peget på en række problemer og nye områder, som talentudvikling skal rette sig imod. Det er ønsket, at finansieringen af talentudviklingen skal styrkes. Det er også et stort ønske, at diversiteten øges for såvel de unge, der rekrutteres til dansk film, som til de levende billeder, der kommer ud af værkstederne. Filmtalent skal nå ud til hele Danmark, seksuel orientering, etnisk og social baggrund. Nye fortælle- og produktionsformer kræver nye kompetencer. Den globale mediesituation er mere kompliceret og kræver nye strategier. Og værkstederne skal udvikle metoder til kommerciel talentudvikling.

Ved siden af udviklingen af en langsigtet handlingsplan er Filmtalent allerede i gang med at udvikle konkrete programmer og netværk. Det europæiske værkstedssamarbejde Screen Talent Europe organiseres af Filmtalent. I samarbejde med AFUK har Filmtalent landet en ny 2 årig SU-berettiget filmassistent uddannelse. Et forløb til styrkelse af samarbejdet mellem komponister og filminstruktører har været testet i Aarhus. Filmtalent Animation og games – et datterselskab til at styrke betingelserne for talentudvikling indenfor animation og spil i Danmark i samarbejde med Open Workshop og The Animation Workshop er blevet dannet.

Følg Filmtalent på www.filmtalent.dk

 

FAKTABOKS

Vision

Filmtalent er den centrale udvikler af talenter til uddannelsessystemet, kunststøtten og erhvervsudviklingen i den digitale, visuelle branche

Mission

Filmtalent er på en gang en del af og et alternativ til de traditionelle uddannelsestilbud der retter sig mod den digitale visuelle branche. Filmtalent rekrutterer talent, udvikler potentiale frem til uddannelse, understøtter uafhængige uddannelser og self-learners, og introducerer talenter til markederne i den digitale visuelle branche

Mål

Filmtalent sikrer en mangfoldig rekruttering ved at identificere og tiltrække nye talenter til den digitale visuelle branche.

Filmtalent udvikler nationale strategier for talentudvikling så stærke danske talenter kan etablere sig professionelt i den digitale visuelle branche.

Filmtalent udvikler, udveksler og implementerer viden om og metoder til talentudvikling på højt fagligt niveau.

Filmtalent skaber og koordinerer internationale forbindelser og kontakter for såvel talentudviklere og talenterne selv.

 

Filmtalents bestyrelse

Består af tre eksterne medlemmer og de 4 direktører for filmværkstederne i Viborg, Aarhus, Odense og København. De eksterne medlemmer er:

Formand Jørgen Ramskov, næstformand Line Barfod og Anna Aagaard.

 

Med Filmaftalen for 2015-18 tilsluttede folketinget sig det oplæg til forandringer indenfor filmværkstedernes talentudvikling, som var beskrevet i oplægget “Film for Fremtiden“. (Filmaftalens pkt. 10 KUM notat – PDF til download)

IMG_3816

Et resultat af det nye samarbejde Screen Talent Europe – foto fra etablerende møde 29. november 2014 i Aarhus