Home  /  Side  /  Filmværkstedet København

Filmværkstedet København

Filmværkstedet i nye omgivelser, med nye opgaver

IMAG0279

Som følge af Folketingets beslutning i efteråret 2014 om at landets 4 store filmværksteder skal indgå et forpligtende samarbejde, konkluderede den juridiske udredning, at værkstederne skal have samme ejerform. Det betyder, at Open Workshop i Viborg og Filmværkstedet i København skal udskilles fra deres moderinstitutioner og blive fondsejede.

I samme åndedrag blev det besluttet, at Filmværkstedet i København fysisk skal flytte ud af filmhuset i Gothersgade. Under overskriften “Filmværkstedet flytter” har FILMupdate bragt en artikel om nogle af tankerne bag udflytningen.

På møde den 17. august inviterede DFI brugerne af Filmværkstedet indenfor i den proces, der skal være med til at forme Filmværkstedet i nye omgivelser. Der blev på mødet nedsat 2 arbejdsgrupper, som hen over efteråret 2015 skal arbejde med de spørgsmål, som bliver stillet under overskrifterne “Støtteformer” og “Nye aktiviteter” – se nedenfor. Planen er, at de 2 arbejdsgrupper selv organiserer møderne, kan trække på Claus Ladegaard og Prami Larsen for viden og analyser og vil mødes med CL, PL og ved nogle lejligheder også Henrik Bo Nielsen med et interval på 6 uger.

Vi forestiller os, at grupperne hver især ender med at fremlægge en lang række ideer til inspiration for det kommende filmværksted, og hvordan det skal fungere over for brugerne.

“Arbejdsgruppen ”Støtteformer”
Filmværkstedet støtter i dag filmhold som har meget forskelligt erfaringsniveau, og som vil arbejde med mange forskellige typer af filmprojekter. Værkstedernes traditionelt set vigtigste opgave er og har været at støtte med adgang til udstyr. Siden 1999 har støtten også omfattet kontante midler. I dag har stort set alle hold på alle niveauer af erfaring adgang til de samme støtteformer.
– Hvilke typer projekter har mest brug for hvilke typer støtter for at blive realiseret?
– Hvad er de største problemer med at rejse den nødvendige ”finansiering”, så det lykkes at udvikle projekter, at finde kvalificerede holdmedlemmer, at komme i produktion, at få den kreativt bedste postproduktion og distribution?
– I forhold til de spørgsmål vil vi gerne have ideer til, hvad der er de vigtigste støtteformer for et fremtidigt filmværksted fra idé til at projektet møder sit publikum.”

Formand for gruppen “Støtteformer” er Rikke Tambo Andersen

“Arbejdsgruppen ”Nye aktiviteter”
I de senere år har Filmværkstedet arrangeret flere og flere seminarer og workshops først og fremmest for producere, instruktører og forfattere. I filmaftaleoplægget får værkstederne også en ny opgave, der hedder ”at udvikle det kommercielle talent”.
– Hvordan kan Filmværkstedet styrke talentudviklingen og støtten til projekterne gennem andre aktiviteter end adgang til udstyr og penge?
– Hvordan sikrer man i samspil med branche, foreningsuddannelserne og andre filmuddannelser, at Filmværkstedet giver vækstlaget adgang til den inspiration, faglige udfordringer og sparring, der er behov i fremtidens ”filmbillede”?”

Formand for gruppen “Nye aktiviteter” er Anna Malmkjær Willumsen