Obligatorisk workflowmøde

Projekter, der har fået støtte af Filmværkstedet, har mulighed for at låne udstyr, postfaciliteter og mødelokaler, efter der er afholdt et obligatorisk teknisk workflowmøde.

Til mødet skal de tekniske A-funktioner, samt instruktør og/eller producer være tilstede. Det er især vigtigt, at fotograf og tonemester er med til mødet.

Du kan booke en tid til workflowmøde ved at skrive til booking@filmworkshop.dk

Udstyr

Udstyr kan bookes allerede sammensatte pakker alt afhængigt af, hvilket kamera I ønsker at bruge.

En liste over Filmværkstedets udstyrspakker kan findes her: Filmværkstedets udstyr

Udstyr kan bookes i kortere eller længere perioder. Når udstyr bookes skal alle optagedage inkluderes, samt den/de dage, der skal bruges til at backe materialet up.

ALT udstyr skal afleveres samlet. Det er vigtigt, at dette overholdes, så den efterfølgende produktion ikke kommer til at mangle udstyr.

Visninger

Produktioner, der bruger Filmværkstedets klippegang og derfor har deres filer liggende på vores ISIS servere, kan booke KLIP 1 (GRADE) eller LYD 2 (MIXBIOGRAF) til at arrangere visninger. Operatøren skal vide, hvad der er muligt at afvikle og hvordan.

Det er Produktionens eget ansvar at stille operatør med tilstrækkelig erfaring til rådighed for visningen. Potentielle operatører kan booke instruktion i almindelig kontortid (10-16). Booking skal sendes til booking@filmworkshop.dk

Booking af mødelokaler

På Filmværkstedet har vi to projektkontorer til rådighed, som kan bookes til møder, castings mm. Det er endvidere muligt at booke Pramis kontor til holdmøder eller andet, som foregår i aftentimerne. Mødelokaler kan bookes i dags- eller aftentimerne, enten fra 06-17 eller 17-06.

Postfaciliteter

Filmværkstedets postproduktionsfaciliteter består af 2 lydrum, hvoraf den ene er med foley og den anden er en mix biograf. Begge lydrum kan også bruges til klip. Derudover har vi 4 klipperum samt en gradesuite, som også kan bruges til klip. I klip 9 er der mulighed for at ingest.

Som noget helt nyt har vi etableret et VFX lokale med to maskiner, der kan benyttes af støttede produktioner, som har en VFX kyndig person tilknyttet projektet.

Det er muligt at ingeste, klippe, lave lyd, grade, mixe og lave DCP på Filmværkstedet.

Postfaciliteter kan bookes i dags- eller aftentimerne, enten fra 06-17 eller 17-06.

På klippegangen har vi AVID ISIS servere, som brugere tilknyttet igangværende projekter kan tilgå fra alle rum. For at kunne logge ind skal projektet og brugerne oprettes i vores AD. Send AD oplysninger (i god tid) til booking@filmworkshop.dk

Eksempel på AD oplysninger:

PROJEKT: 1.2019.1.NNN_ARBEJDS_TITEL
FUNKTION: Klipper
NAVN: Fornavn Efternavn
EMAIL: fornavn.efternavn@mail.dk

På klippegangen er der klipperum med AVID Media Composer og Premiere Pro. Lyd klippes på ProTools. Grade foretages på DaVinci Resolve og master laves på DCP på EasyDCP.


Skemaer for støttemodtagere

Logopakke

(zip-format) ZIP FILMVÆRKSTEDETS LOGOPAKKE