Filmassistentuddannelsen er en 2-årig ungdomsuddannelse, der første gang optog elever tilbage i januar 2017.

Dermed har man her i januar 2019 sendt de første elever ud i den virkelige verden, hvor de nu arbejder i forskellige funktioner i filmbranchen. Siden starten i januar 2017, har der været optag af nye elever i januar 2018, august 2018 og senest januar 2019. I dag er derfor 36 igangværende elever fordelt på 3 hold.

Uddannelsen er et tæt samarbejde mellem AFUK (Akademiet for Utæmmet Kreativitet) og Filmværkstedet / København og  opstod på baggrund af behovet i branchen for at få dækket assistentfunktionerne. Det særlige ved uddannelsen er, at det er en individuel uddannelse, men hvor eleverne får følelsen af at være del af et hold – ligesom på et filmset. Hver elev får løbende en stærk og nær vejledning, hvor de bliver imødekommet på deres ønsker til, hvilken funktion de gerne vil afprøve i filmbranchen. Filmværkstedet og AFUK tror på, at learning by doing er den bedste vej til et professionelt liv i filmbranchen og uddannelsesprogrammet er tilrettelagt herefter med underviserkræfter, der begår sig professionelt i branchen. Uddannelsen lægger i forlængelse heraf vægt på netværksopbygning, og derfor bliver eleverne desuden sendt på produktion og/eller i praktik, så de løbende danner relationer og får praktisk erfaring. På den måde står de stærkere, når de er færdige med uddannelsen.

Foruden undervisning af professionelle branchefolk med det professionelle udstyr, som Filmværkstedet stiller til rådighed, arbejder AFUK bl.a. også på, at hver elev får opbygget et portfolio, som de kan bruge i professionelle sammenhænge fremover. På AFUK modtager eleverne også undervisning i Dansk og Formidling. 

Når eleverne er færdige med uddannelsen er de parate til at varetage assistent-funktioner på et filmset eller produktionsselskab, men de kan også bruge forløbet til at søge videre uddannelse f.eks. på Super16, Den Danske Filmskole eller Film – og TV-produktionsuddannelsen.

Eleverne har det første år modtaget undervisning på Filmværkstedet i følgende discipliner:

  • DIT (Digital Image Technician)
  • B-Foto
  • Klippeassistent
  • Lys
  • Lyd
  • AVID (klippeprogram)
  • Producer/produktionsforløb

Praktisk

Grundet reform på uddannelsesområdet, optager vi desværre ikke nye elever fra August 2019, og vi kan endnu ikke sige med sikkerhed, hvornår vi igen optager nye elever.

Kontakt


AFUK

Jette Nisted
Mail: jette@afuk.dk  eller afuk@afuk.dk
Tlf.: 3254 2095
Adresse: Enghavevej 82B, 2450 Kbh SV

Filmværkstedet Plus

Katrine Lykke Veedfald
Mail: event@filmworkshop.dk
Tlf.: 7199 3374
Adresse: Gothersgade 55, 4. sal, 1123 Kbh K

Du kan læse mere om Filmværkstedet på vores Facebookside
Du kan læse mere om AFUK på 
www.afuk.dk