Home  /  Side  /  SÅDAN SØGER DU

SÅDAN SØGER DU

Ansøgninger med løbende behandling

Støtte til VFX-Breakdown

Kan søges løbende. Hvis du har planer om at søge Filmværkstedet om produktionsstøtte til et projekt med visuelle effekter, kan du få støtte til at lave et VFX-Breakdown - en beskrivelse af effekterne, og hvad det kræver at producere dem. Links til ansøgningsskema og Støttevilkår for VFX-Breakdown.

Supplerende støtte

Kan søges, hvis du allerede har støtte fra Open Workshop, Aarhus eller Odense Filmværksted eller en partner i Screen Talent Europe. Links til ansøgningsskema og Støttevilkår

 

Ansøgninger med frist 4 gange årligt

Ansøgninger om støtte til udvikling, produktion eller førdiggørelse behandles fire gange årligt. Du får svar senest 6-7 uger fra fristen.

Ansøgningsskema til produktions- og udviklingsstøtte. Ansøger du om udviklingsstøtte anføres i skemaet.  – du kan max. søge kr. 5.000 og begrænset adgang til udstyr i max 6 måneder.

Ansøgningsskema til færdiggørelsesstøtte.

Du må gerne indsende ansøgning på engelsk.

For generelle spørgsmål vedrørende ansøgningerne skriv eller ring til Prami Larsen, prami@filmworkshop.dk / 71993371.

STYRK DIN ANSØGNING: WORKSHOP FOR NYE ANSØGERE

Vil du gerne stå med en stærk ansøgning? Filmværkstedet arrangerer et forløb for at styrke din ansøgning - særligt dokumentarprojekter og førstegangsansøgere - til den egentlige runde. Workshoppen foregår i januar, april og oktober op til deadline for ansøgningsrunden.

Læs mere om STYRK DIN ANSØGNING her.

NÆSTE ANSØGNINGSFRIST ER 15. AUGUST KL. 12.00

ANSØGNINGER OM UDVIKLINGS-, PRODUKTIONS- OG FÆRDIGGØRELSESSTØTTE

Ansøgningen suppleres med øvrigt relevant materiale. Det kunne eksempelvis være pilotoptagelser, relevant researchmateriale, fotos/grafik, udvalgte tidligere værker mv. – sendes som link. Store filer kan sendes via f.eks. DropBox eller WeTransfer – husk at skrive hvem der sender eller hvilket projekt, filen tilhører. Her findes vejledning i at lægge film på Vimeo eller YouTube.

Kvittering for modtagelse af ansøgning vil blive sendt ud med e-mail senest kl. 14.00 dagen efter ansøgningsfristen.

Du kan finde svar på mange spørgsmål ved at læse støttevilkår for produktionsstøtte og Færdiggørelsesstøtte samt de øvrige links på siden og Vejledning – sådan bruger du Filmværkstedet – (PDF-dokumenter). Du kan finde budgetskema og andre informationer under For Støttemodtagere.

Hør nuværende konsulent Suvi Helminen og tidligere konsulent Lotte Mik-Meyer fortælle, hvad de lægger vægt på ved en ansøgning.

Vi opfordrer til at førstegangsansøgere deltager i workshoppen “Styrk din ansøgning”, som afholdes i januar, april og oktober.

STØTTENS FORM

Støtten ydes først og fremmest i form af adgang til professionelt udstyr og produktionslinjer.
Når et projekt er bevilget et Letter of Commitment, er der mulighed for at søge en række andre former for støtte. Man kan søge op til

DKK 20.000,- til kontante produktionsomkostninger
DKK 5.000,- til mentorer
DKK 10.000 til oversættelse, hvis man arbejder på sprog, andre holdmedlemmer ikke forstår.
Adgang til udstyr og støtte fra andre værksteder i såvel Filmtalent – Støttevilkår for supplerende støtte fra andet værksted som Screen Talent Europe – TERMS co-support STE – 23 03 2015
Der kan normalt ikke søges støtte til dækning af holdlønninger. Man kan dog tildele holdmedlemmer arbejdslegater.

DKK 100.000 til færdiggørelse af film på 50 minutter eller længere – udfyld særligt skema.

KRAV TIL ANSØGER

Ansøgninger om at benytte Filmværkstedet kan indsendes af enhver myndig person – 18 år. Man skal have bopæl i Danmark – man behøver ikke at være dansk statsborger

Vi ser helst, at ansøgeren er instruktøren på projektet. I særlige tilfælde kan det være en person med en anden funktion på holdet. Da en af betingelserne for at opnå støtte i følge Filmloven er, at projektet har en dansk producent eller co-producent (jvf. Filmloven §17), kan en “producent” med en anden funktion på holdet end instruktør søge for en udenlandsk instruktør.

Vi har ingen aldersgrænse, men Filmværkstedet er forbeholdt unge filmskabere, som ønsker at komme til at arbejde i film, tv, spil eller mediebranchen.

Instruktøren på projektet skal have noget at vise – en scene, en kortfilm, en pilot eller andet, som viser, at instruktøren kan fortælle i levende billeder. Musikvideoer og reklamefilm er sjældent nok, fordi der ikke er spillescener med dialog.

Projekets længde og omfang skal passe til instruktørens erfaring. Start med at søge støtte til korte film på 11-12 minutter – også selvom du har lavet længere film før.

ANSØGNING OM STØTTE TIL FIKTION

For fiktionsprojekter; novelle-, spille- eller kortfilm skal ansøger følge de gængse retningslinier for pitch, treatment og manuskript. De findes under Fiktion.

ANSØGNING OM STØTTE TIL DOKUMENTARFILM

For dokumentaransøgninger har vi en række gode råd – læs mere her.

VISUELLE EFFEKTER OG ANIMATION

Filmværkstedet kan støtte visuelle effekter og enkel animation på flere måder: støtte til VFX-Breakdown før eller efter, at du har modtaget produktionsstøtte. Støtte til produktion af visuelle effekter. Støtten består af kontant støtte, adgang til VFX-afdelingerne på de 4 værksteder samt vejledning.

STØTTE FRA ANDRE KILDER

Ansøger kan søge støtte fra andre kilder, såfremt vilkår for støtte ikke går imod Filmværkstedets støttevilkår. Dog kan man ikke søge støtte til samme projekt på samme tid fra filmværkstederne i Viborg, Aarhus, Odense og København.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller hjælp kan du kontakte Filmværkstedet; 7199 3371 eller prami@filmworkshop.dk, tilmelde dig Nyhedsbrevet og bruge vores opslagstavle på Facebook.