Home  /  Side  /  Skemaer for støttemodtagere

Skemaer for støttemodtagere

Alle dokumenter er i Word-format (.doc) eller PDF

Udviklingsstøtte – for støttemodtagere, der indstilles til Udviklingsstøtte af filmkonsulenten – Støttevilkår

Mentorstøtte – KAN IKKE SØGES I RESTEN AF 2019

Oversættelsesstøtte – du kan søge om støtte på op til kr. 10.000 til tolkebistand eller transskribering i forbindelse med produktionen, hvis I arbejder på et sprog, man ikke kan forvente relevante holdmedlemmer kan.

Kort – og dokumentarfilm budget – sendes til fv@filmworkshop.dk / behandlingstid 2-3 uger. Budgetskemaet anvendes til at søge kontantstøtte til basale produktionsomkostninger.

Støtte til VFX-Breakdown – du kan søge om støtte til VFX-Breakdown, hvis dit filmprojekt indeholder visuelle effekter – Støttevilkår

Støtte til VFX-Produktion – du kan søge om støtte til VFX-Produktion. når du har et VFX-Breakdown. Indgår som et tillæg til støttevilkår for Produktionsstøtte.

Færdigmeldingsskema – skal anvendes, når du er færdig med din film – og senest 1 måned efter premiere.

Afleveringsliste – er en liste over de ting, du skal aflevere i forbindelse med produktions- eller færdiggørelsesstøtte.

Supplerende støtte Filmtalent eller Screen Talent Europe – skema for ansøgere, som har opnået støtte fra Open Workshop, Odense eller Aarhus Filmværksted – Støttevilkår

Vejledning i aflevering af arkivmaterialer til Filmarkivet – PDF

Holdliste / crew list

Kort – og dokumentarfilm budget – sendes til fv@filmworkshop.dk / behandlingstid 2-3 uger