Home  /  Side  /  Søg støtte nu

Søg støtte nu

Udviklingsstøtte, produktionsstøtte færdiggørelsesstøtte eller supplerende støtte

Fra 2019 også støtte til dine visuelle effekter

Udviklings-, produktions- og færdiggørelsesstøtte søger du ved de fire årlige runder. Du får svar senest 6-7 uger fra fristen:

Ansøgningsskema til produktions- og udviklingsstøtte. Der kommer nyt skema til runde 2, 2019

Ansøges om Udviklingsstøtte – max. kr. 5.000 og begrænset adgang til udstyr i max 6 måneder – anføres det i skemaet.

Ansøgningsskema Færdiggørelsesstøtte – der kommer nyt skema til runde 2, 2019

Supplerende støtte kan du søge, hvis du allerede har støtte fra Open Workshop, Aarhus eller Odense Filmværksted eller en partner i Screen Talent Europe. Vi behandler ansøgninger løbende og sendes til fv@filmworkshop.dk – for spørgsmål skriv eller ring til Prami Larsen, prami@filmworkshop.dk / 71993371.

Du må gerne indsende ansøgning på engelsk. Vi modtager kun PDF og Excel filer. Bilag samles i så få filer som muligt for at sikre, at konsulenten læser hele ansøgningen.

Næste ansøgningsfrist er 2. maj kl. 12.00.

Ansøgninger om udviklings-, produktions- og færdiggørelsesstøtte

Ansøgningen suppleres med øvrigt relevant materiale. Det kunne eksempelvis være pilotoptagelser, relevant researchmateriale, fotos/grafik, udvalgte tidligere værker mv. – sendes som link. Store filer kan sendes via f.eks. DropBox eller WeTransfer – husk at skrive hvem der sender eller hvilket projekt, filen tilhører. Her findes vejledning i at lægge film på Vimeo eller YouTube.

Kvittering for modtagelse af ansøgning vil blive sendt ud med e-mail senest kl. 14.00 dagen efter ansøgningsfristen.

Du kan finde svar på mange spørgsmål ved at læse støttevilkår for produktionsstøtte og Færdiggørelsesstøtte samt de øvrige links på siden og Vejledning – sådan bruger du Filmværkstedet – (PDF-dokumenter). Du kan finde budgetskema og andre informationer under For støttemodtagere.

Hør tidligere konsulent Lotte Mik-Meyer fortælle, hvad hun lagde vægt på ved en ansøgning.

Du er velkommen til at kontakte Filmværkstedets leder Prami Larsen – prami@filmworkshop.dk – hvis du har spørgsmål. Vi opfordrer til at førstegangsansøgere deltager i workshoppen “Styrk din ansøgning”, som afholdes i januar, april og oktober.

Støttens form

Støtten ydes først og fremmest i form adgang til professionelt udstyr og produktionslinjer.
Når et projekt er bevilget et Letter of Commitment, er der mulighed for at søge en række andre former for støtte. Man kan søge op til

DKK 20.000,- til kontante produktionsomkostninger
DKK 5.000,- til mentorer
DKK 10.000 til oversættelse, hvis man arbejder på sprog, andre holdmedlemmer ikke forstår
adgang til udstyr og støtte fra andre værksteder i såvel Filmtalent – Støttevilkår for supplerende støtte fra andet værksted som Screen Talent Europe – TERMS co-support STE – 23 03 2015
Der kan normalt ikke søges støtte til dækning af holdlønninger. Man kan dog tildele holdmedlemmer arbejdslegater.

DKK 100.000 til færdiggørelse af film på 50 minutter eller længere – udfyld særligt skema

Krav til ansøger

Ansøgninger om at benytte Filmværkstedet kan indsendes af enhver myndig person – 18 år. Man skal have bopæl i Danmark – man behøver ikke at være dansk statsborger

Vi ser helst, at ansøgeren er instruktøren på projektet. I særlige tilfælde kan det være en person med en anden funktion på holdet. Da en af betingelserne for at opnå støtte i følge Filmloven er, at projektet har en dansk producent eller co-producent (jvf. Filmloven §17), kan en “producent” med en anden funktion på holdet end instruktør søge for en udenlandsk instruktør.

Vi har ingen aldersgrænse, men Filmværkstedet er forbeholdt unge filmskabere, som ønsker at komme til at arbejde i film, tv, spil eller mediebranchen.

Instruktøren på projektet skal have noget at vise – en scene, en kortfilm, en pilot eller andet, som viser, at instruktøren kan fortælle i levende billeder. Musikvideoer og reklamefilm er sjældent nok, fordi der ikke er spillescener med dialog.

Projekets længde og omfang skal passe til instruktørens erfaring. Start med at søge støtte til korte film på 11-12 minutter – også selvom du har lavet længere film før.

Ansøgning om støtte til fiktion

For fiktionsprojekter; novelle-, spille- eller kortfilm skal ansøger følge de gængse retningslinier for pitch, treatment og manuskript. De findes under Fiktion.

Ansøgning om støtte til dokumentarfilm

For dokumentaransøgninger har vi en række gode råd – læs mere her.

Animation og omfattende brug af special effects

Animation og film med omfattende brug af special effects henvises til Open Workshop i Viborg. Filmværkstedet støtter ikke egentlig animation. Støtte til VFX bliver muligt på Filmværkstedet / København fra foråret 2019.

Støtte fra andre kilder

Ansøger kan søge støtte fra andre kilder, såfremt vilkår for støtte ikke går imod Filmværkstedets støttevilkår. Dog kan man ikke søge støtte til samme projekt på samme tid fra filmværkstederne i Viborg, Aarhus, Odense og København.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller hjælp kan du kontakte Filmværkstedet; 7199 3371 eller prami@filmworkshop.dk. Og du kan deltage i facebookgruppens aktiviteter.