Home  /  Støtte  /  Således søger du

Således søger du

laekre_til_vi_doer_marie_grathoe

“Lækre til vi dør” af Marie Grathø

 

 

Næste ansøgningsfrist for produktions- og færdiggørelsesstøtte er den 1. februar  kl. 12.00.

Ansøgningsskema produktionsstøtte – ansøges om Udviklingsstøtte – max. kr. 5.000 og adgang til udstyr i max 6 måneder – anføres det i skemaet.

Ansøgningsskema færdiggørelsesstøtte

Vi modtager kun PDF og Excel filer. Bilag samles i så få filer som muligt for at sikre, at konsulenten læser hele ansøgningen.

Næste ansøgningsfrist er 1. februar kl. 12.00.

Ansøgningen suppleres med øvrigt relevant materiale. Det kunne eksempelvis være pilotoptagelser, relevant researchmateriale, fotos/grafik, udvalgte tidligere værker mv. Store filer kan sendes via f.eks. DropBox eller WeTransfer – husk at skrive hvem der sender eller hvilket projekt, filen tilhører. Film kan også sendes som link . Her findes vejledning i at lægge film på Vimeo eller YouTube.

Kvittering for modtagelse af ansøgning vil blive sendt ud med e-mail senest kl. 14.00 dagen efter ansøgningsfristen.

Du kan finde svar på mange spørgsmål ved at læse støttevilkår for produktionsstøtte og færdiggørelsesstøtte samt de øvrige links på siden og Sådan bruger du Filmværkstedet  – (PDF-dokumenter). Du kan finde budgetskema og andre informationer under Støttemodtager.

Lotte Mik-Meyer fortæller her, hvad hun som filmkonsulent lægger vægt på ved en ansøgning: 1.Lotte Mik-Meyer – ansøgningskritereier

Du er velkommen til at kontakte Filmværkstedets leder Prami Larsen – prami@filmworkshop.dk – hvis du har spørgsmål. Vi opfordrer til at førstegangsansøgere deltager i workshoppen “Styrk din ansøgning”, som afholdes i januar, april og oktober.

Støttens form

Støtten ydes først og fremmest i form adgang til professionelt udstyr og produktionslinjer.
Når et projekt er bevilget et Letter of Commitment, er der mulighed for at søge en række andre former for støtte. Man kan søge op til

Der kan normalt ikke søges støtte til dækning af holdlønninger. Man kan dog tildele holdmedlemmer arbejdslegater.

  • DKK 100.000 til færdiggørelse af film på 50 minutter eller længere – udfyld særligt skema

Krav til ansøger

Ansøgninger om at benytte Filmværkstedet kan indsendes af enhver myndig person – 18 år. Man skal have bopæl i Danmark – man behøver ikke at være dansk statsborger

Vi ser helst, at ansøgeren er instruktøren på projektet. I særlige tilfælde kan det være en person med en anden funktion på holdet. Da en af betingelserne for at opnå støtte i følge Filmloven er, at projektet har en dansk producent eller co-producent (jvf. Filmloven §17), kan en “producent” med en anden funktion på holdet end instruktør søge for en udenlandsk instruktør.

Vi har ingen aldersgrænse, men Filmværkstedet er forbeholdt unge filmskabere, som ønsker at komme til at arbejde i film, tv, spil eller mediebranchen.

Instruktøren på projektet skal have noget at vise – en scene, en kortfilm, en pilot eller andet, som viser, at instruktøren kan fortælle i levende billeder. Musikvideoer og reklamefilm er sjældent nok, fordi der ikke er spillescener med dialog.

Projekets længde og omfang skal passe til instruktørens erfaring. Start med at søge støtte til korte film på 11-12 minutter – også selvom du har lavet længere film før.

Ansøgning om støtte til fiktion

For fiktionsprojekter; novelle-, spille- eller kortfilm skal ansøger følge de gængse retningslinier for pitch, treatment og manuskript. De findes under Fiktion. Sammen med ansøgningen skal der indsendes et manuskript. For projekter der udvikles gennem improvisation, skal ansøgningen indeholde en redegørelse for, med hvilken metode historien søges udviklet under optagelserne.

Ansøgning om støtte til dokumentarfilm

For dokumentaransøgninger har vi en række gode råd – læs mere her.

Animation og omfattende brug af special effects

Animation og film med omfattende brug af special effects henvises til Open Workshop i Viborg. Filmværkstedet støtter ikke egentlig animation. Støtte til VFX er p.t. ikke mulig på Filmværkstedet / København.

Støtte fra andre kilder

Ansøger kan søge støtte fra andre kilder, såfremt vilkår for støtte ikke går imod Filmværkstedets støttevilkår. Dog kan man ikke søge støtte til samme projekt på samme tid fra filmværkstederne i Viborg, Aarhus, Odense og København.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller hjælp kan du kontakte Filmværkstedet; 7199 3366 eller prami@filmworkshop.dk. Og du kan deltage i facebookgruppens aktiviteter.