Home  /  Side  /  Styrk din ansøgning – workshop for nye ansøgere

Styrk din ansøgning – workshop for nye ansøgere

Vil du gerne stå med en stærk ansøgning? Så arrangerer Filmværkstedet dette forløb for at styrke ansøgningerne – særligt dokumentarprojekter og førstegangs ansøgere – til den egentlige runde. Workshoppen foregår i januar, april og oktober måned op til deadline for ansøgningsrunden. I august afholder vi ikke workshoppen, men tilgengæld arrangementet ‘Styrk din ansøgning – light’.

Styrk din ansøgning

Pitch af projekt til Styrk din ansøgning

Styrk din ansøgning

Udviklingsworkshop januar 2016

 

 

 

 

 

 

 

Grit Tind Mikkelsen: “Jeg kan STÆRKT anbefale denne workshop. Den er god til at finde det skarpe og vigtige i dit projekt.

Målet med workshoppen er først og fremmest at give dig råd og vejledning, så det bliver klart for filmkonsulenten, hvem du er og hvad du vil. Derfor henvender workshoppen sig først og fremmest til førstegangsansøgere og ansøgere, som ikke har været igennem denne særlige måde at kommunikere på, flere gange før.

Program for workshoppen i januar, april og oktober ser således ud:
Du sender dit projektforslag på samme ansøgningsskema  – udviklings- og produktionsstøtte – som anvendes til den rigtige runde. Du skal kun udfylde og medsende det, du ved og har på nuværende tidspunkt. Tilmelding sker gennem opslaget til den enkelte workshop.

Max. 2 fra hvert hold kan deltage i workshoppen.

Første aften – 18.00 – 22.00: Alle deltagende hold præsenterer sig og projekter kort. Derefter gennemgås værkstedets formål, støtte politik og hvad konsulenterne typisk lægger vægt på i en ansøgning indenfor de forskellige typer af projekter, vi støtter. Aften slutter af med at vi aftaler tidspunkter for de individuelle møder.

I dagene efter: Individuelle udviklingsmøder af 30 minutters varighed. På mødet gennemgår vi ansøgningsmaterialet med henblik på at gøre det tydeligere, hvad I vil. Og lægger jeg planen for, hvordan I skal pitche projektet ved det afsluttende møde.

Holdene udvikler / producerer pilot og lignende.

Anden aften 2-3 uger senere – 18.00 – 22.00: Alle kerneteams pitcher projektet. Pitch foregår på samme måde som de professionelle forums: 7 min. pitch inkl. visuel præsentation, 7 min. spørgsmål og noter fra workshoplederen om, hvad man kan udvikle op til ansøgningsfristen. Alle deltagere er til stede.

På grund af sommerferie i juli måned er der kun tid til at arrangere et kort infomøde op til ansøgningsfristen i august.

Workshoppen bliver ledet af direktør for Filmværkstedet, Prami Larsen.