“Den regionale talentudvikling skal styrkes gennem et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem de eksisterende filmværksteder (København, Odense, Viborg og Århus).” Filmaftalen 2015-2018

Med ansættelsen af direktør Signe Lund Hjuler  inden sommeren 2016 kom arbejdet for alvor i gang med at skabe Filmtalent. Som et resultat af Filmaftalen for 2015-18, hvor folketinget bad landets 4 store filmværkstedet at skabe et forpligtende samarbejde, stiftede Det Danske Filminstitut fonden Filmtalent i oktober 2015.

Siden har bestyrelsesformand Jørgen Ramskov sat sig for bordenden for at udvikle en ny organisering af talentudviklingen til den digitale, visuelle industri. For selvom navnet starter med ”film” er det netop ændringerne i fortælle-, distributions- og produktionsformer – og finansieringsformer – der er anledningen til at skabe forandring på værkstedsområdet.

DFI har peget på en række problemer og nye områder, som talentudvikling skal rette sig imod. Det er ønsket, at finansieringen af talentudviklingen skal styrkes. Det er også et stort ønske, at diversiteten øges for såvel de unge, der rekrutteres til dansk film, som til de levende billeder, der kommer ud af værkstederne. Filmtalent skal nå ud til hele Danmark, seksuel orientering, etnisk og social baggrund. Nye fortælle- og produktionsformer kræver nye kompetencer. Den globale mediesituation er mere kompliceret og kræver nye strategier. Og værkstederne skal udvikle metoder til kommerciel talentudvikling.

Ved siden af udviklingen af en langsigtet handlingsplan er Filmtalent allerede i gang med at udvikle konkrete programmer og netværk. Det europæiske værkstedssamarbejde Screen Talent Europe organiseres af Filmtalent. I samarbejde med AFUK har Filmtalent landet en ny 2 årig SU-berettiget filmassistent uddannelse. Et forløb til styrkelse af samarbejdet mellem komponister og filminstruktører har været testet i Aarhus. Filmtalent Animation og games – et datterselskab til at styrke betingelserne for talentudvikling indenfor animation og spil i Danmark i samarbejde med Open Workshop og The Animation Workshop er blevet dannet.

Følg Filmtalent på www.filmtalent.dk