Vi ønsker, at Filmværkstedet skal være rammen om undervisning, samtaler, projektudvikling og produktion i en rar, konstruktiv og respektfuld tone. Ingen skal i mødet med holdmedlemmer, lærere, personale eller publikum opleve krænkelser. Det er oplevelsen af krænkelse, som afgør om en grænse er overskredet eller ej. 
Kreative processer er mest produktive i respekt for alle, der deltager. Drømmen om at komme til at arbejde med film og tv giver nogen magt, andre bliver sårbare. 
Filmværkstedet / København ønsker med dets talentudviklingsaktiviteter at fremme moderne udviklings- og produktionsformer inden for alle typer af levende billeder med respekt for hele holdet bag.

Filmværkstedet ønsker ikke på nogen måde at bidrage til udviklings- og produktionsformer, hvori der indgår seksuelle overgreb, chikane, mobning, fysisk eller psykisk vold som ledelsesform. 

Vi anser ledelseskompetencer som en ligeså væsentlig del af talentudviklingen som kunstneriske og kreative evner.

Alle holdmedlemmer på støttede projekter og deltagere i værkstedets arrangementer kan – anonymt – gå til producer Julie Iwinski eller event- og produktionskoordinator Katrine Lykke Veedfald og indberette tilfælde af alle former for krænkelser. Begge er trænet i at være go-to personer. Sammen med dig vil Katrine eller Julie aftale, hvordan du kommer videre. Målet for Filmværkstedet vil være, at ingen skal have det dårligt, opleve sig krænket, krænke eller blive syg af at bruge vores tilbud.
Filmværkstedet vil løbende på produktionsmøder og ved kurser sætte fokus på krænkelser, ledelse og miljøet på Filmværkstedet og de støttede projekter.

De danske filmorganisationer som Producentforeningen og Danske Filminstruktører samt scenekunstorganisationer har i samarbejde med Hartmanns udarbejdet en række anbefalinger. Anbefalingerne retter sig mod arbejdspladser. En filmproduktion skal betragtes som en arbejdsplads, selvom visse formuleringer i anbefalingerne kan opleves som irrelevante.

WeDo Hartmanns anbefalinger i kort form

Film-, tv- og scenekunstbranchen er gået sammen på tværs af 13 organisationer for at styrke arbejdskulturen i branchen med initiativet Stregen i sandet. Filmværkstedet opfordrer alle, herunder alle støttede projekter, til at læse og anvende guiden.

Stregen i sandet: Handleguide