Filmværkstedet / København ønsker med dets talentudviklingsaktiviteter at fremme moderne udviklings- og produktionsformer inden for alle typer af levende billeder med respekt for hele holdet bag.

Vi anser ledelseskompetencer som en ligeså væsentlig del af talentudviklingen som kunstneriske og kreative evner.

Filmværkstedet ønsker ikke på nogen måde at støtte udviklings- og produktionsformer, hvori der indgår seksuelle overgreb, chikane, mobning, fysisk eller psykisk vold som ledelsesform.

Alle holdmedlemmer på produktioner støttet af Filmværkstedet kan – anonymt – gå til producer Katrine Lykke Veedfald eller direktør Prami Larsen og indberette tilfælde af alle former for overgreb, hvorefter Filmværkstedet vil vejlede om mulige videre handlinger.

De danske filmorganisationer som Producentforeningen og Danske Filminstruktører samt scenekunstorganisationer har i samarbejde med Hartmanns udarbejdet en række anbefalinger. Anbefalingerne retter sig mod arbejdspladser. En filmproduktion skal betragtes som en arbejdsplads, selvom visse formuleringer i anbefalingerne kan opleves som irrelevante.

WeDo Hartmanns anbefalinger i kort form

We Do guide til ledere

Filmværkstedets Støttevilkår pålægger, at støttede projekter følger dansk lovgivning. Nedenstående er relevant lovgivning: