JOBOPSLAG: TEKNISK ASSISTENT SØGES

Filmværkstedet søger en teknisk assistent til en deltidsstilling – 30 timer ugentligt. Den tekniske assistent har først og fremmest ansvar for ind- og udlevering af Filmværkstedets optageudstyr – Arri, RED, Canon, SoundDevice, lys og grib – samt vejlede de støttede filmprojekter i planlægningen af optagelser.

Stillingen kan evt. deles mellem to medarbejdere. Kvalificerede ansøgere kan blive tilbudt vikarvagter i travle perioder efter oplæring.

Filmværkstedets hovedformål er at fremme talentudvikling. Vi giver støtte i form af adgang til professionelt produktionsudstyr, tilskud til basale produktionsomkostninger og konsulenthjælp. Sekundært yder vi støtte til talentudvikling gennem seminarer, workshops og rådgivning.

Den tekniske assistent indgår i et team af 5 medarbejdere, og arbejder meget tæt med den tekniske chef og produktionskoordinator.

Opgaver

 • TA skal booke og udlevere optageudstyr; kamera, lyd, lys og gripudstyr, og være i dialog med brugerne under optagelserne samt lave aftaler med de støttede produktioner om returnering af udstyr. Filmværkstedet bruger booking-programmet Farmers Wife og registrerer informationer om produktionerne i programmet FileMaker Pro.
 • Efter produktionen har indleveret udstyret skal det gennemgås og klargøres – manglende udstyr skal indhentes, og defekt udstyr skal sendes til reparation.
 • TA deltager i workflowmøder, hvor projektets tekniske planer gennemgås og workflow fastlægges. TA vejleder i brugen af udstyr og hjælper i forbindelse med test.
 • TA deltager i udarbejdelsen af Filmværkstedets investeringsplaner med den viden, som TA opnår fra kontakten med brugerne.
 • TA har som fast opgave at søge at effektivisere manuelle arbejdsgange, videreudvikle systemer og rutiner med løbende optimering og implementering af nyt udstyr.

Faglige kvalifikationer

 • TA har en teknisk baggrund f.eks. fra FTP-uddannelsen eller lignende erfaring fra arbejde i filmbranchen
 • Stillingen kræver stor teknisk indsigt og nysgerrighed samt evnen til at følge med i den filmtekniske udvikling
 • Det er en fordel, hvis man har kendskab til postproduktion
 • Kommunikation internt såvel eksternt kræver kendskab til almindelige kontorprogrammer som Mail, Word, Excel.

Personlige Kvalifikationer

 • Vejledningsopgaven kræver at man har pædagogisk tæft, tålmodighed, har lyst til at lære fra sig og solide kommunikationsevner.
 • Man har ordenssans, er holdspiller, og at man er engageret i dansk film, særligt vækstlagets støtte- og udviklingsbehov.

Tiltrædelse 1. juli 2021 eller snarest derefter. Stillingen er en deltidsstilling – 30 timer om ugen. Lønnen er på ca. kr. 23.000 plus pension. Arbejdet ligger normalt indenfor almindelige dagtimer. Hvis Filmværkstedets økonomi tillader det, er det håbet, at stillingen kan udvides til en heltidsstilling.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til teknisk chef Anders Bonde på tlf. 7199 3373. Nærmere oplysninger om Filmværkstedet / København kan læses på www.filmworkshop.dk.

Send en skriftlig ansøgning mærket ”teknisk assistent” med CV senest d. 21. juni 2021 kl.12.00 til fv@filmworkshop.dk. Jobsamtaler vil finde sted umiddelbart derefter og tiltrædelse hurtigst muligt.