VI SØGER EN TEKNISK ASSISTENT

Filmværkstedet søger en teknisk assistent (TA) til en deltidsstilling – 30 timer ugentligt. Den tekniske assistent har først og fremmest ansvar for ind- og udlevering af Filmværkstedets optageudstyr – Arri, Canon, SoundDevice, lys og grip – samt vejlede de støttede filmprojekter i planlægningen af optagelser.

Filmværkstedets hovedformål er at fremme talentudvikling. Vi giver støtte i form af adgang til professionelt produktionsudstyr, tilskud til basale produktionsomkostninger og konsulenthjælp. Sekundært yder vi støtte til talentudvikling gennem seminarer, workshops og rådgivning.

Den tekniske assistent indgår i et team af 6 medarbejdere, og arbejder meget tæt med den tekniske chef og produktionskoordinator. 

Opgaver

 • TA skal booke og udlevere optageudstyr; kamera, lyd, lys og gripudstyr, og være i dialog med brugerne under optagelserne samt lave aftaler med de støttede produktioner om returnering af udstyr. Filmværkstedet bruger booking-programmet Farmers Wife og registrerer informationer om produktionerne i programmet FileMaker Pro. 
 • Efter produktionen har indleveret udstyret skal det gennemgås og klargøres – manglende udstyr skal indhentes, og defekt udstyr skal sendes til reparation.
 • TA deltager i workflowmøder, hvor projektets tekniske planer gennemgås og workflow fastlægges. TA vejleder i brugen af udstyr og hjælper i forbindelse med test.
 • TA underviser i enkeltstående arrangementer af teknisk art, som en del af vores workshopprogram for tekniske faggrupper.
 • TA deltager i udarbejdelsen af Filmværkstedets investeringsplaner med den viden, TA opnår fra kontakten med brugerne.
 • TA har som fast opgave at søge at effektivisere manuelle arbejdsgange, videreudvikle systemer og rutiner med løbende optimering, og implementering af nyt udstyr.

Faglige kvalifikationer

 • TA har en teknisk baggrund, som f.eks. fotograf eller anden teknisk funktion og dermed produktionserfaring
 • Stillingen kræver stor teknisk indsigt og nysgerrighed samt evnen til at følge med i den filmtekniske udvikling.
 • Det er en fordel, hvis man har kendskab til postproduktion.
 • Kommunikation internt såvel eksternt kræver kendskab til almindelige kontorprogrammer som Mail, Word, Excel.

Personlige Kvalifikationer

 • Vejledningsopgaven kræver at man har pædagogisk tæft, tålmodighed, har lyst at lære fra sig – og solide kommunikationsevner.
 • Man har ordenssans, er holdspiller, og at man er engageret i dansk film, særligt vækstlagets støtte- og udviklingsbehov.

Tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. juli. Stillingen er en deltidsstilling – 30 timer om ugen. Lønnen er på ca. kr. 23.000 plus pension. Arbejdet ligger normalt indenfor almindelige dagtimer. 

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til teknisk chef Anders Bonde på tlf. 7199 3373. Nærmere oplysninger om Filmværkstedet / København kan læses på www.filmworkshop.dk.

Send en skriftlig ansøgning mærket ”teknisk assistent” med CV senest d. 21. maj 2023 til julie@fvkbh.dk. Jobsamtaler vil finde sted umiddelbart derefter og tiltrædelse hurtigst muligt. Ansættelsessamtaler vil finde sted umiddelbart efter ansøgningsfristen.