FILMKONSULENT SØGES TIL 2022

Filmværkstedet / København søger filmkonsulent til en halvtidsstilling i en kontraktansættelse på 11 måneder fra februar 2022.

Filmværkstedets filmkonsulent har i tæt samarbejde med fondens direktør til opgave at udvikle og udvælge de projektansøgninger, der kommer til de 4 årlige ansøgningsrunder og andre sammenhænge, hvor støtte fordeles på baggrund af en projektansøgning. Der er en arbejdsdeling mellem konsulent og direktør, hvor konsulenten først og fremmest tager sig af projektudvikling, mens direktøren i højere grad ser på karriereudvikling.

Filmkonsulentens afgørelser skal bidrage til Filmværkstedets overordnede støttepolitik, som er formuleret i samarbejde med fondens bestyrelse og Fonden Filmtalent. Støtte tildeles på baggrund af en kunstnerisk vurdering og en vurdering af ansøgernes potentielle talent, foretaget af filmkonsulenten, og en teknisk vurdering, foretaget af Filmværkstedets producer og tekniske chef.

Filmkonsulentens arbejdsopgaver

  1. 4 ansøgningsrunder i februar/marts, maj/juni, august/september og november/december med normalt 40-60 ansøgninger, hvoraf et antal – normalt 15-20 – går videre i et udviklingsforløb, inden konsulenten rådgivet af direktøren indstiller ansøger til skriftligt begrundet støtte eller afslag.
  2. Løbende opfølgning på projekter og gennemsyn af råklip.
  3. Løbende evaluering af Filmværkstedets støttepolitik og udvælgelsesproces
  4. Udvikling af opsøgende projekter og inspiration til Filmværkstedets løbende workshopprogram.

Datoerne for ansøgningsrunderne ligger ret fast, mens planlægningen af de øvrige aktiviteter i højere grad kan aftales ved ansættelse. For februar-runden ligger læsning, møder, indstillinger og afslag i ugerne 5-11, og maj-runden 18-24, august-runden 33-39 og november-runden 44–50.

Kvalifikationer

Filmkonsulenten skal

  • have erfaring med udvikling af filmiske projekter som producer, klipper, instruktør eller lignende
  • kunne analysere filmiske projekter i forhold til ansøgers og holdets kompetencer, talent og erfaring
  • kunne formulere sig om kompetencer, der er i spil i produktionen af levende billeder og kreative projekter
  • kende den terminologi, der anvendes om drama, karakterudvikling, filmisk metode osv. i den professionelle branche indenfor genrene dokumentar, fiktion, serier og eksperimenterende fortælleformer
  • have gjort sig overvejelser over metoder og sprog i mødet med ansøger, i udviklings- og mentorprocesser og ved gennemsyn af projekter i produktion

Ansættelsesforhold

Der er tale om en halvtidsstilling med et lønniveau på kr. 21.000,- om måneden. Tiltrædelse 1. februar 2022.

Ansøgningsfrist 25. oktober kl. 12. Ansøgning sendes til prami@filmworkshop.dk mærket ”filmkonsulent”.

Ansættelsen vil foregå ved et ansættelsesudvalg med deltagelse af en repræsentant fra Filmværkstedets Brugergruppe og fra bestyrelsen. Udvalget vil tage et antal ansøgere til samtale. De mest kvalificerede kandidater efter denne samtale vil blive indkaldt til en session, hvor ansøger skal gennemføre en tænkt udviklingssamtale med projektansøger, ligesom ansøger skal skrive et begrundet afslag til en skriftlig ansøgning.

Yderligere oplysninger kan fås hos leder af Filmværkstedet, Prami Larsen på 7199 3371 eller prami@filmworkshop.dk

Fonden Filmværkstedet / København opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling. Læs mere om Filmværkstedet / København på www.filmworkshop.dk.