Har du forslag, forbedringer, ris eller ros til filmværkstedet – så skriv til filmværkstedet brugergruppe, der er brugernes talerør til værkstedet!
KONTAKTOPLYSNINGER
Email: brugergruppefw@gmail.com

HVORFOR EN BRUGERGRUPPE?

Efter initiativ fra Rikke Tambo og Anna Malmkjær Willumsen er det officielle talerør for Filmværkstedets nutidige, tidligere og fremtidige brugere skabt. Enheden går under navnet ‘Brugergruppen’, og er et sted hvor du, som filmkunster kan rette dine ønsker, ris, ros og drømme hen. Brugergruppen beskræber sig på at følge op på de ting, I vil have forbedret og lavet om på, ved Filmværkstedet København.

Brugergruppen er født af, at der de seneste år har været nogle ret store omvæltninger på Filmværkstedet – og at der derfor i høj grad er brug for et organ, der repræsenterer brugerne. Der debatteres heftigt i filmmiljøet; fastlåste tekniske løsninger, et manglende miljø på Filmværkstedets klippegange og meget mere. Vi byder forandring velkommen – men vi vil gerne sikre, at brugerne af Filmværkstedet er med på råd og er med til at forme forandringerne, som først og fremmest skal være til brugernes fordel.

HVEM ER VI?

Kort fortalt består Brugergruppen af syv medlemmer. Vi kommer fra en række områder inden for filmens verden, fra producere til klippere, fra dokumentarfilm til eksperimentalfilm, og er som jer, folk der har haft eller har vores gang på Filmværkstedet. I Brugergruppen har vi blandt andet én fra Super16, og én af Københavns Film og Fotoskole. Lige nu består vi af: Niklas Kiær (producer), Anna Nørskov Henriksen (instruktør), Marco Lawson (instruktør), Sofie Vendelbo Bergstein (producer), Alexander Skaarup Nielsen (producer), Tanne Sommer (instruktør) & Shila Slot (fotograf).

HVAD VIL VI?

Brugergruppen formål er at at danne ramme for det Københavnske filmtalentmiljø, som et community. Derfor er Brugergruppen også tænkt som et sted man mødes og udveksler ideer. Det kan være her man finder sin nye tonemester og pludselig finder ud af, hvordan man skal færdiggøre den dokumentarfilm fra Ghana, man har været i gang med i et årti. Vi vil gerne have jer, brugere af Filmværkstedet med på råd, og er altid åbne for inputs.

HVORDAN GØR VI?

Brugergruppen er tænkt som et community på Filmværkstedet, med en åben tilgang for udvikling. Vi er en enhed, der er åben for ideer fra Filmværkstedets nuværende og tidligere brugere. Hvis du har nogle idéer eller en anden henvendelse, kan du altid sende en mail til brugergruppefw@gmail.com.

Vi holder 4 årlige møder, hvor vi diskuterer det vi får ind af ideer og forslag. Vi har mandatet til at rette forslag og bekymringer direkte til bestyrelsen på Filmværkstedet København. Det giver ikke mulighed for at endevende alt, men vi kan rådgive og være en insisterende stemme.

KONTAKTOPLYSNINGER

Email: brugergruppefw@gmail.com

Bedste hilsner fra alle i Brugergruppen