Har du forslag, forbedringer, ris eller ros, så skriv til filmværkstedets brugergruppe, der er brugernes talerør til værkstedet!
KONTAKTOPLYSNINGER
Email: brugergruppefw@gmail.com

HVORFOR EN BRUGERGRUPPE?

Efter initiativ fra Rikke Tambo og Anna Malmkjær Willumsen er det officielle talerør for Filmværkstedets nutidige, tidligere og fremtidige brugere skabt. Enheden går under navnet ‘Brugergruppen’, og er et sted hvor du som filmkunster kan rette dine ønsker, ris, ros og drømme hen. Brugergruppen bestræber sig på at følge op på de ting, som brugere og støttemodtagere vil have forbedret og lavet om på ved Filmværkstedet / København.

HVEM ER VI?

Kort fortalt består Brugergruppen af en række medlemmer, som kommer fra forskellige områder indenfor filmens verden – fra producere til klippere, fra dokumentarfilm til eksperimentalfilm, og er som jer folk, der har haft eller har vores gang på Filmværkstedet. Lige nu består vi af: Tanne Sommer (instruktør), Anna Nørskov Henriksen (instruktør), Viktor Gelbek (instruktør), Nivetha Balasubramaniam (instruktør), Lina Vain Illalla (instruktør) & Shila Sloth (fotograf).

HVAD VIL VI?

Brugergruppens formål er at danne ramme for det Københavnske filmtalentmiljø som et community. Derfor er Brugergruppen også tænkt som et sted, hvor man mødes og udveksler idéer. Det kan være her man finder sin nye tonemester og pludselig finder ud af, hvordan man skal færdiggøre den dokumentarfilm fra Ghana, man har været i gang med i et årti. Vi vil gerne have jer brugere af Filmværkstedet med på råd og er altid åbne for inputs.

HVORDAN GØR VI?

Brugergruppen er tænkt som et community på Filmværkstedet med en åben tilgang for udvikling. Vi er en enhed, der er åbne for idéer fra Filmværkstedets nuværende og tidligere brugere. Hvis du har nogle idéer eller en anden henvendelse, kan du altid sende en mail til brugergruppefw@gmail.com.

Vi holder 4 årlige møder, hvor vi diskuterer det vi får ind af idéer og forslag. Vi har mandat til at rette forslag og bekymringer direkte til bestyrelsen på Filmværkstedet / København. Det giver ikke mulighed for at endevende alt, men vi kan rådgive og være en insisterende stemme.

KONTAKTOPLYSNINGER

Email: brugergruppefw@gmail.com

Bedste hilsner fra alle i Brugergruppen