Fonden Filmværkstedet / København har følgende bestyrelse:

Formand Torben Smidt Hansen

Formand Torben Smidt Hansen, forstander på Vallekilde Højskole. Har særlige kompetencer fra mange år i DR og uddannelsessektoren. Tiltrådt bestyrelsen 28. november 2017. Tiltrådt formandsposten 20. februar 2018. Genvalgt i 2 perioder frem til 20.februar 2026.

Næstformand Anne Mette Rahbæk

Næstformand Anne Mette Rahbæk, født 1969, udviklingschef hos RealDania By & Byg. Har særlige kompetencer indenfor administration af kultursektoren. Tiltrådte 1. december 2015. Overtog næstformandsposten 4. april 2018. Genvalgt 3 perioder frem til den 31. december 2023.

Susanne Skovgaard Christensen

Susanne Skovgaard Christensen, født 1975, chefkonsulent i Vision Denmark. Har særlige kompetencer inden for den digitale visuelle industri, offentlig-privat samarbejde og fundraising. Tiltrådt 31. marts 2020. Udpeget for 4 år.

Monica Hellström

Monica Hellström, født 1975, producent, Strompictures. Har særligt kendskab til filmbranchen og kompetencer indenfor produktion af kreative projekter. Tiltrådt 20. april 2023. Udpeget for 4 år.

Medarbejderrepræsentant Anders Waldorf Bonde

Medarbejderrepræsentant Anders Waldorff Bonde, født 1966, teknisk chef på Filmværkstedet / København. Tiltrådt 14. april 2016. Genvalgt for 2 perioder med udløb 1. april 2024.

Fonden følger anbefalinger for god fondsledelse, dog er der ikke sat aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen, ligesom herværende hjemmeside ikke har fyldestgørende oplysninger om medlemmernes øvrige tillidserhverv og ansvar af relevans for bestyrelsens arbejde.

Alle medlemmer anses for uafhængige.

Fondens revision varetages af BDO. Fondens bankforbindelse er Nordea.

Fonden Filmværkstedet / København har CVR.nr. 37272981

Hent vedtægter