Fonden Filmværkstedet / København har følgende bestyrelse:

Formand Torben Smidt Hansen

Født 1960, forstander på Vallekilde Højskole. Har særlige kompetencer fra mange år i DR og uddannelsessektoren. Tiltrådt bestyrelsen 28. november 2017, som formand 20. februar 2018. Udpeget for 4 år.

Næstformand Anne Mette Rahbæk

Født 1969, udviklingschef hos RealDania By & Byg. Har særlige kompetencer indenfor administation af kultursektoren. Tiltrådte 1. december 2015. Udpegningen blev forlænget med 2 år fra 4. april 2018 og igen til udgangen af 2020 den 19. november 2019.

Christina Rosendahl

Født 1971, filminstruktør og formand for Danske Filminstruktører. Har særlige kompetencer såvel indenfor det filmfaglige felt, vækstlagets vilkår som dansk filmpolitik. Tiltrådte 1. december 2015. Udpegningen blev forlænget med 2 år fra 4. april 2018 og igen til udgangen af 2020 den 19. november 2019.

Susanne Skovgaard Christensen

Født 1975, chefkonsulent i Vision Denmark. Har særlige kompetencer inden for den digitale visuelle industri, offentlig-privat samarbejde og fundraising. Tiltrådt 31. marts 2020.

Medarbejderrepræsentant Anders Waldorf Bonde

Født 1966, teknisk chef på Filmværkstedet / København. Til trådt 14. april 2016. Valgt for 4 år. Genvalgt for 4 år 28. april 2020.

Fonden følger anbefalinger for god fondsledelse, dog er der ikke sat aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen, ligesom herværende hjemmeside ikke har fyldestgørende oplysninger om medlemmernes øvrige tillidserhverv og ansvar af relevans for bestyrelsens arbejde.

Alle medlemmer anses for uafhængige.

Fondens revision varetages af BDO. Fondens bankforbindelse er Nordea. CVR.nr. 37272981

Hent vedtægter