Din vej til at være orienteret

Har du lige fået støtte eller er du blevet tilknyttet et projekt som har fået støtte? Hold dig orienteret om eksempelvis støttetiltag, praktiske informationer vedr. postfaciliteter, udstyr og open calls ved at klikke på boksen herunder og melde dig på listen. Vi sender kun beskeder ud, når der er info, som er særligt rettet mod og relevant for vores igangværende projekter.

Er du dokumentarist, kan du ligeledes tilmelde dig Dokumentargruppen, hvor du vil blive opdateret om tiltag og arrangementer, der kan inspirere dig i dit videre arbejde og hvor du kan møde ligesindede.

Obligatorisk workflowmøde

Projekter, der har fået støtte af Filmværkstedet, har mulighed for at låne udstyr, postfaciliteter og mødelokaler efter der er afholdt et obligatorisk teknisk workflowmøde.

Til mødet skal de tekniske A-funktioner, samt instruktør og/eller producer være tilstede. Det er især vigtigt, at fotograf og tonemester er med til mødet for at kunne booke vores udstyr.

Du kan booke en tid til workflowmøde ved at skrive til booking@filmworkshop.dk

Optageudstyr

Produktionsstøttede projekter kan booke allerede sammensatte sæt alt efter, hvilken af vores 2 kameratyper I ønsker at bruge: 4 sæt har et Canon C300 MKII som omdrejningspunkt og 2 sæt har et Arri Alexa Mini LF som omdrejningspunkt.

En liste over Filmværkstedets udstyrspakker kan findes ved at klikke herunder.

Udstyr kan bookes i kortere eller længere perioder. Når udstyr bookes skal alle optagedage inkluderes, samt den/de dage, der skal bruges til at backe materialet up.

ALT udstyr skal afleveres samlet. Det er vigtigt, at dette overholdes, så den efterfølgende produktion ikke kommer til at mangle udstyr.

Visninger

Produktioner, der bruger Filmværkstedets klippegang og derfor har deres filer liggende på vores servere, kan booke KLIP 1 (GRADE) eller LYD 2 (MIXBIOGRAF) til at arrangere visninger. Operatøren skal vide, hvad der er muligt at afvikle og hvordan.

Det er produktionens eget ansvar at stille operatør med tilstrækkelig erfaring til rådighed for visningen. Potentielle operatører kan booke instruktion i almindelig kontortid (10-16). Booking skal sendes til booking@filmworkshop.dk

Booking af mødelokaler

På Filmværkstedet har vi to projektkontorer til rådighed, som kan bookes til møder, castings mm.

Det er endvidere muligt at booke Pramis kontor til holdmøder eller andet, som foregår i aftentimerne. Mødelokaler kan bookes i dags- eller aftentimerne, enten fra 06-17 eller 17-06.

Postfaciliteter

Filmværkstedets postproduktionsfaciliteter består af 2 lydrum, hvoraf den ene er med foley og den anden er en mix biograf. Begge lydrum kan også bruges til klip. Derudover har vi 4 klipperum samt en grade-suite, som også kan bruges til klip. I klip 9 er der mulighed for ‘ingest’.

Et VFX lokale med en kraftig maskine, der kan benyttes af støttede produktioner, som har en VFX kyndig person tilknyttet projektet.

Det er muligt at ‘ingeste’, klippe, lave lyd, grade, mixe og DCP på Filmværkstedet.

Postfaciliteter kan bookes i dag- eller aftentimerne, enten fra 06-17 eller 17-06.

På klippegangen har vi centrale medieservere, som brugere tilknyttet igangværende projekter kan tilgå fra alle rum. For at kunne logge ind skal projektet og brugerne oprettes i vores AD. Send AD oplysninger (i god tid) til booking@filmworkshop.dk

Eksempel på AD oplysninger:

PROJEKT: 1.2021.1.0NN_ARBEJDS_TITEL
FUNKTION: Klipper/Tonemester etc.
NAVN: Fornavn Efternavn
EMAIL: fornavn.efternavn@mail.dk

På klippegangen er der klipperum med AVID Media Composer og Premiere Pro. Lyd klippes på ProTools. Grade foretages på DaVinci Resolve og master laves på DCP på EasyDCP.


Skemaer for støttemodtagere

Hent Filmværkstedets vejledning til brug af facil
  • Mentorstøtte – søg op til kr. 5.000 til en eller flere mentorer. Mentorstøtten er for dem, som har modtaget Produktionsstøtte. Du kan finde vilkår for mentorstøtten i vilkårene for Produktionsstøtte.
  • Oversættelsesstøtte – du kan søge om støtte på op til kr. 10.000 til tolkebistand eller transskribering i forbindelse med produktionen, hvis I arbejder på et sprog, man ikke kan forvente relevante holdmedlemmer kan. Se vilkår for Produktionsstøtte
  • Færdigmeldingsskema – skal anvendes, når du er færdig med din film – og senest 1 måned efter premiere.

Logopakke

(zip-format) ZIP FILMVÆRKSTEDETS LOGOPAKKE

Logopakke Filmtalent

Hvis du har fået støtte til Ny Teknik i Talentfilm eller tidligere VFX til fremtidens filmfortællinger, skal det også fremgå af filmens eftertekster, at filmen er produceret med støtte fra Nordisk Film Fonden og Filmtalent ved logo.

(zip-format) ZIP FILMTALENT LOGOPAKKE