Du kan skrive under her, hvis du ønsker at støtte Filmværkstedet / Københavns fremtid.

 

Ved et bredt forlig i Folketinget blev Filmforliget for 2019-2023 indgået i efteråret 2018. Her står bl.a.:

Det unge filmtalent

Unge i hele landet skal have mulighed for at prøve kræfter med filmproduktion med hjælp af professionel vejledning og adgang til produktionsudstyr. Det Danske Filminstitut yder støtte til filmværksteder for unge filmtalenter gennem Filmtalent. Der stilles krav om, at der skal være kommunal medfinansiering fra en eller flere kommuner på minimum 1,2 mio. årligt for hvert filmværksted. Den samlede statslige ramme for tilskud til filmværkstederne fordeles af Filmtalent og er på 12 mio. kr. årligt. Kravet om kommunal medfinansiering træder i kraft fra 2020.

Med andre ord kræver aftalen, at Filmværkstedet skal have 1.2 mio. i kommunal medfinansiering for kunne få den statslige finansiering på mere end 5 millioner kroner, som har finansieret Filmværkstedet hidtil.

Værkstederne i Filmtalent – Odense og Aarhus Filmværksted og Open Workshop i Viborg – modtager alle 1.2 mio. eller mere fra deres kommuner. Modsat har Københavns kommune aldrig støttet Filmværkstedet i København i de 49 år, vi har eksisteret.

Den 4. februar indgav Filmværkstedet en ansøgning om driftsstøtte. Samtidig gik den politiske proces i gang. Filmværkstedet skal senest ved budgetforhandlingerne i september måned have skaffet flertal for den kommunale medfinansering fra 2020. Vi har henvendt os til Overborgmester Frank Jensen, medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget samt relevante embedsmænd.

Vi har p.t. opnået møde med Kulturborgmester Franciska Rosenkilde og medlem af KKF for SF, Maria Johanna Frej. Der skal i følge embedsmændene i Københavns kommune helst være opnået et flertal i KKF inden sommerferien.

Den manglende reaktion fra KKF har skabt usikkerhed om Filmværkstedets fremtid.

UNDERSKRIFTSINDSAMLING

STEMMER FRA FILMVÆRKSTEDET – link til DFI Nyheder

BEVAR FILMVÆRKSTEDET – link til Politiken

FILMVÆRKSTEDETS SKÆBNE I POLITIKERNES HÆNDER – link til Altinget

Fakta

Knud Vesterskov
Torben Skjødt Jensen
Amir Rezazadeh
Lone Scherfig
Elisabeth Rygård
Michael Kvium
Aage Rais
Pernille Fischer Christensen
Jørgen Leth
Jørn Faurschou
Malene Vilstrup
Jenö Farkas
Claus Bjerre
Carsten Rudolf
Christian Braad Thomsen
Niels Gråbøl
Hans Fabian Wullenweber
Irene Werner Stage
Thomas Vinterberg
Tom Elling
Katrin Ottarsdóttir
Eddie Thomas Petersen
Jon Bang Carlsen
Peter Gren Larsen
Kaspar Munk
Ole Christian Madsen
Jacob Thuesen
Jytte Rex
Mette L. Knudsen
Ove Nyholm
Peter Ringgaard
Stefan Henszelman
Cæcilia Holbek Trier
Anders Rønnow-Klarlund
Laurits Munch-Petersen
Carsten Myllerup
Linda Krogsøe Holmberg
Martin Strange-Hansen
Peter Bay
Nikolaj Martin Arcel
Torben Bech
Christina Rosendahl Larsen
Bo Mikkelsen
Anders Morgenthaler
Martin Barnewitz
Esben Tønnesen
Jeppe Rønde Jensen
Carsten Sønder
Morten Hartz Kaplers
Li Vilstrup
May el-Toukhy
Jannik Hastrup
Peter Gantzler
Mads Matthiesen
Ask Hasselbalch
Omar Jarl Munir Shargawi
Samanou Acheche Sahlstrøm
Anders Gustafsson
Alexander Brøndsted
Sven Daniel Vinge Madsen
René Frelle Petersen
Sofie Stougaard
Lisa Aschan
Katja Adomeit
Antonio Steve Tublén
Daniel Borgman
Jeanette Nordahl
Rasmus Kloster Bro
Kristian Sejrbo Lidegaard
Emil Næsby Hansen
Niels Holstein Kaa
Mads Rosenkrantz Grage
Gudmundur Arnar Gudmundsson
Thomas Daneskov Nielsen
Mikkel Munch-Fals
Marie Grahtø Sørensen
Shahrbanoo Sadat
Gabriel Tzafka
Maria Winther Olsen

I PERIODEN 2014-2018 HAR FILMVÆRKSTEDET

Udbetalt 6.67 mio. til 136 forskellige filmselskaber. Heraf de fleste nye.

Støttet 308 filmprojekter med Færdiggørelses-, Produktions-, Udviklings- eller Supplerende støtte.

Haft premiere på 154 film med en samlet længde på mere end 4800 minutter/80 timer.

Af 139 forskellige instruktører.

Fotograferet af 98 forskellige fotografer – (fotograferende instruktører ikke medtaget).

Produceret af 125 producere.

Klippet af 104 klippere.

I samme perioden har Filmværkstedet:

Modtaget og behandlet 1180 ansøgninger om støtte.

Fra 712 forskellige ansøgere, hovedsageligt instruktører i alderen 18 til 32 år.

I gennemsnit 87 personer årligt ansøgte Filmværkstedet for første gang.

132 var nye støttemodtagere i perioden.

Der er løbende ca. 100 filmprojekter i gang.

Filmværkstedets samlede støtte udgør næsten 12 mio. årligt til talentudviklingsprojekter.

Adgangen til Filmværkstedets optageudstyr og postproduktionsfaciliteter har en lejeværdi på ca. 10 millioner årligt, hvis tilsvarende udstyr skulle lejes til de støttede projekter på markedsbetingelser.

Der er p.t. 40 elever på Filmassistentuddannelsen, som er et samarbejde med AFUK.

Der blev afholdt mere end 40 kurser i 2018. I 2019 forventer vi at afholde ca. 80 åbne kursussessioner.

Filmværkstedets premierearrangement, SneakBar, er blevet afholdt siden 1996 mellem 3 og 7 gange om året.

Siden 1970 er flere end 1000 personer krediteret som instruktør på de mere end 1500 filmprojekter, der er færdiggjort.

Filmværkstedet står til at miste det statslige tilskud på ca. 5 mio. ifølge Filmtalents foreløbige budget. Som konsekvens må Fonden Filmværkstedet / København afvikles 1. januar og al aktivitet stoppe.

Filmværkstedet tog initiativ til at styrke den københavnske filmscene sammen med De Københavnske filmfestivaler i projektet Screen Base Copenhagen. Screen Base Copenhagen åbner i Kødbyen til august 2019 med Vision Denmark, Filmværkstedet og festivalerne som de grundlæggende partnere.