Torsdag den 2. november  kl. 12.00 har Filmværkstedet / København næste frist for ansøgninger om produktionsstøtte og færdiggørelsesstøtte. Læs mere på https://filmworkshop.dk/stoette/saaledes-soger-du/

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Prami Larsen på prami@filmworkshop.dk eller telefon 7199 3371- svarer dog ikke i juli måned på grund af sommerferie.