Fra 2018 kan man søge enten kr. 100.000, hvis man har en traditionel distributionsaftale med en dansk, landsdækkende tv-broadcaster eller bio-distributør. Eller man kan søge kr. 50.000, hvis man sætter distributionen af filmen sammen af flere forskellige aftaler i Danmark: live, web, tv … Distributionsaftalerne skal stadig sikre, at filmen er tilgængelig for stå stort et dansk publikum som muligt, og at markedet viser interesse enten i form af arrangementer, markedsføring eller egentlig støtte til produktion og distribution.

Ellers gælder øvrige støttevilkår:

Filmen skal – normalt – have en forventet længde på 50 min. eller derover.

Der skal være et første gennemklip på ansøgningstidspunktet.

Filmen skal have en producent, der garanterer filmens færdiggørelse.

Filmværkstedets vilkår 2018 Færdiggørelsesstøtte