Formatering af fiktionsprojekter ligger fast

Hvis man vil ansøge om et fiktionsprojekt – en novellefilm f.eks. – skal du følge de retningslinier for opsætning, som er beskrevet nedenfor. De er udviklet i Hollywood, men i dag alment anvendt i filmbranchen.  

Indhold

Når man sidder og læser et manuskript, er det først og fremmest historien, der vurderes. Er der et godt plot? Er det spændende karakterer, god konflikt osv. Derfor bør det heller ikke indeholde kamera, lyd- og klippetekniske indikationer. De virker forstyrrende for historiens flow. Det samme gælder brugen af de utallige tidspecifikationer som morgen, formiddag, middag osv. Benyt udelukkende DAG og NAT. Brug generelt få termer, så er det nemmere at læse manuskriptet. Om manuskriptet er første, anden eller tredje gennemskrivning, skal fremgå af forsiden.

Skrifttype og størrelse

Hele manuskriptet skrives udelukkende med den faste skrivemaskineskrifttype Courier i punkt 12. Lad være med at bruge fed eller kursiv skrift. Alle overskrifter og angivelse af personer forud for dialog skrives med store bogstaver, mens dialog og handling skrives med små. Når en person introduceres i historien, skal dennes navn skrives med store bogstaver, og derefter med små. Alle tekster der indgår som led i historien, f.eks. breve, skilte osv., skrives med store bogstaver i citationstegn

Start, slut og nummerering

Ethvert manuskript skal starte med en forside. Forsiden indeholder titlen på manuskriptet, der skrives med store bogstaver, og navnet på forfatteren, der skrives med små. Begge placeres centreret midt på siden med titlen øverst og forfatterens navn nederst. Forsiden tæller ikke med i sidenummereringen. Scener og dialog begynder først på side 1, og der må manuskriptets titel ikke stå. I slutningen af manuskriptet bør det angives tydeligt, at historien er slut. Med 2 liniers afstand til den allersidste scene skrives “SLUT”, ligeledes centreret, med store bogstaver og med et enkelt mellemrum mellem hvert bogstav. Scener behøver ikke nummerering, men det skal sider naturligvis. Deres sidetal (1, 2, 3 osv.) placeres øverst til højre. Første side (ikke forsiden) indgår i talrækken, men nummeres ikke. Der er sceneskift hver gang, man skifter lokation. I særligt lokationskiftende scenetyper som f.eks. montager, kan man skrive det som 1 scene.

Margen, placering og linieafstand

Der opereres med en margen på 2,5 cm hele vejen rundt. Linierne må ikke være justeret. Handlingsbeskrivelser starter og slutter ved denne margens placering. Indenfor denne ramme gælder der også standarder for placeringen af henholdsvis personers navne ved dialog (5,75 cm fra venstremargenen) og dialog (2,75 – 12,5 cm). Mellem en scenes overskrift og dens indhold er 1 linies afstand. Det samme gælder mellem dialog og handlingsbeskrivelse. Endelig er der ved sceneskift 3 liniers afstand. Generelt gælder det, at overskriften på en ny scene aldrig må placeres nederst på en side – så skift hellere side. (Kilde: The Screenwriter’s Bible af David Trottier)

Pitch, idéoplæg, synopsis, treatment, step outline

Som regel er det nok at skrive pitch, idéoplæg og manus. PITCH (5-8 linier) fastlægger historiens storstruktur. Pitch starter med titel og genre og gennemgår hele filmen og slutningen med hovedkarakteren i centrum. SYNOPSIS (betyder “giver syn/klarhed”, 4-5 sider til spillefilm) viser, hvad der giver energi til historien: plot, vendepunkter, det fortællende greb, akter. Scenisk materiale er godt i en synopsis. STEP OUTLINE er en kort scenegennemgang med, hvad sker hvor med hvem (og på hvilken side i manus). TREATMENT sceneinddelt manus uden replikker skrevet i scenisk nutid. Der er mange forskellige definitioner på treatment. Men treatment kan være et godt redskab til at fortælle historien, før man har skrevet manus. Treatment til en spillefilm kan være helt ned til 8 sider. Af treatment vil fremgå hovedpersonens forløb og filmens vendepunkter. Læs om at skrive manuskripter! Der findes et hav af litteratur om at skrive filmmanuskripter. Danske Trine Breum har skrevet FILM – Fortælling og Forførelse. Bente Clod har skrevet grundbogen SKRIV EN FILM – håndbog i filmmanuskriptskrivning. Af andre skribenter står Syd Field nok som den klareste stjerne på himlen.