RÅDHUSET VIL – FILMVÆRKSTEDET FÅR STØTTE

Filmværkstedet kan nu skrive et nyt kapitel til dets lange historie, og nu i et samarbejde med Københavns Kommune. Den kommunale medfinansiering på 1.2 mio. er bevilget. Støtten er en forudsætning for, at Filmværkstedet kan søge den statslige finansiering.

Vi takker for det gode samarbejde, vi har haft med Kultur- og Fritidsudvalget og de fantastiske embedsmænd i kommunen, som vi har samarbejdet med siden 2016. Vi ser frem til at udvikle en vision for film og de audiovisuelle kulturformer i København.

Og så vil vi takke Brugergruppen og de mange hundrede dejlige mennesker, som har vist, hvor vigtigt et arbejde Filmværkstedet står for. Vi retter en særlig tak til filmorganisationerne, der tydeligt og med politisk vægt redegjorde for betydningen af Filmværkstedets arbejde for den professionelle verden.

På Filmværkstedet er bestyrelse og medarbejdere selvfølgelig glade og lettede over, at Københavns kommunes politikere også kan se, at visionen fra 1970 stadig giver mening.

Vi vil sige til lykke til alle de unge, kreative mennesker, som fortsat har et sted at gå hen, hvis man bærer drømmen om at fortælle i levende billeder.