Har du en vision for din film, som kræver ny teknik? 

Du har nu muligheden for at få støtte til udvikling af dit projekt og produktion, der indeholder ny teknik, fra Filmværkstederne.

Vi vil gerne være med til at forny filmkunsten og give fantasien vinger gennem ny digital teknik. Det kan være Motion Capture, VFX, Virtual Production, eller andet dine ideer kræver. 

Du kan søge støtte på op til kr. 20.000 til selve produktionen (Ny Teknik støtte), f.eks leje af udstyret eller honorering af teknikerne. Men inden da skal du lave et Breakdown, hvor rammen for projektet fastlægges, og det vurderes om produktionen faktisk kan lade sig gøre inden for de ressourcer, der er til rådighed. Du kan søge op til kr. 5.000 til at få lavet det breakdown. Støtten søges gennem filmværkstederne løbende.

I januar 2021 lancerer vi en række workshops som introduktion til nye teknologier. De vil handle om, hvilke typer af scener, effekter og karakterer du kan skabe, og hvordan du producerer med ny teknik i praksis.

Læs mere om støtteordningerne på filmtalentværkstedernes hjemmesider og SoMe:

Open Workshop: https://animationworkshop.via.dk/en/artist-residency/open-workshop

Aarhus Filmværksted: www.afv.dk

Odense Filmværksted: www.ofilm.dk

Filmværkstedet / København: www.filmworkshop.dk

Projektet er støttet af Nordisk Film Fonden og initieret af Filmtalent.