TO FILMKONSULENTER SØGES
  • have erfaring med udvikling af filmiske projekter 
  • kunne sætte rammere for et udviklingsforløb med en pædagogisk tilgang og forståelse for kreative processer 
  • kunne analysere filmiske projekter i forhold til ansøgers og holdets kompetencer, talent og erfaring
  • kunne formulere sig om kompetencer, der er i spil i produktionen af levende billeder og kreative projekter
  • kende den terminologi, der anvendes om drama, karakterudvikling, filmisk metode osv. i den professionelle branche indenfor genrerne dokumentar, fiktion, serier og eksperimenterende fortælleformer
  • have gjort sig overvejelser over metoder og sprog i mødet med ansøger, i udviklings- og mentorprocesser og ved gennemsyn af projekter i produktion